Berte Sofie Leversen

Tekst: Erling Jensen
I 1924 fikk Berte Sofie Leversen tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull for sin innsats i yrkeslivet.

Bedriften S. Leversen ble etablert allerede i 1869 av Severin Leversen under bransjen jernvare. Virksomheten startet i Vævergaden 13 som lå på hjørnet av dagens Laugmannsgata og Søregata. Etter å ha vært her i noen år, flyttet butikken til Vævergaden 8 og ble her til 1878 da Kirkegata 9 ble kjøpt, og butikken kunne flytte inn i egen eiendom.

Stavanger var på den tiden en liten by, og foretaksomheten var ikke særlig stor. Å starte butikk under slike forhold var meget optimistisk, og det viste seg å bli vanskelig. Handelsflåtens overgang fra seil til dampmaskin ble mer og mer merkbar ute i verden. Stavangers seilskipsredere nølte for lenge før de gikk over til dampskip, hvilket resulterte i at de store firmaer gikk konkurs og dro mange forretninger med seg i fallet. Dette gjorde at de økonomiske forholdene i byen ble elendige.

Foto: Axel H. Leversen 


Da Severin Leversen døde i 1895 satt konen Sofie igjen med ni barn, hvorav den yngste var kun halvannet år. Men hun brettet opp ermene og fortsatte driften med god hjelp av sine fem eldste
barn. Den økonomiske situasjonen den gang var anstrengt og gjeldsforhandlingene var mange. Men etter hvert gikk det bedre og bedre med butikken, og Sofie begynte snarest mulig med å kvitte seg med sine gjeldsforpliktelser.

Handelsbrevet ga butikken rett til å selge vin og brennevin. Vin ble tatt opp som salgsvare, og dette ble en god inntektskilde. Vareutvalget ble stadig utvidet, og det ble stadig mye å gjøre. Sofies medfødte forretningsteft fikk stadig utvikle seg, og sakte men sikkert gikk driften stadig fremover.

I 1899 kjøpte Sofie naboeiendommen Vævergaden 3, og i 1900 kjøpte hun Vævergaden 5. Ved sitt kjøp av disse eiendommene sikret hun seg plass for sin virksomhet, lager og privatbolig. Ved sin datter Gurines giftermål i 1903, ble leiligheten i Kirkegata 9 overlatt til henne, og leiligheten i Vævergaden 5 tatt til eget bruk, hvilket var nødvendig, da barna var blitt voksne og krevde egne rom.

Sofie hadde nå to butikker, S. Leversen og Leversen & Co. Begge gikk bra. Datteren Kristine var nå tiltrådt som bestyrer og sto for handelsbrev vedr. firma Leversen & Co. Et par år senere begynte datteren Birgitte å arbeide i denne butikken, og et par år senere datteren Agnes. Det var nok slik at samtlige måtte trå til hvor trafikken krevde det. I firma S. Leversen var det særlig Sofie, Gurina, Anna og delvis Lars som arbeidet.

Sofie startet import av friske frukter og grønnsaker, og gode utenlandske forbindelser ble etablert. Hun kunne nå skaffe seg den beste kvalitet og det kvantum som passet for hennes butikk. Vareutvalget vokste stadig, og mange varer ble importert. Hermetikkindustrien fikk økt aktivitet, og byens velstand ble betydelig forbedret. Dette hadde stor betydning for både S. Leversen og Leversen & Co.

14. november 1918 feiret Berte Sofie Leversen sin 70-års dag. Hun hadde nå trukket seg tilbake fra aktivt arbeide i butikken, men fortsatte med sin deltagelse i ledelsen. Hun fikk stor oppmerksomhet på sin 70-års dag, også i pressen. Statsråd Lars Oftedal som også var redaktør i Stavanger Aftenblad skrev blant annet: “Hadde jeg hatt en fortjenestemedalje til disposition, saa skulde et exemplar av den dekorere fru Leversens bryst”.

16. januar 1924 skrev Johan Gjøstein og Lars Oftedal et brev til statsråd Middelthon:

Herr statstråd Middelthon.
Som De visstnok har sett av bladene fra Stavanger, var enkefru Sofie Leversen den 14de november f.å. 75 år. Hun blev i den anledning meget rosende omtalt i pressen og mange fant å burde yde henne sin hyldest. Undertegnede som gjennem mange år har hatt anledning til å se det arbeide hun har nedlagt i sin forretning, er av den opfatning, at det fortjener offentlig påskjønnelse.

Enkefru Leversen mistet sin mann i begynnelsen av 90-årene. Forretningen var da så beskjeden, at ingen trodde hun med den vilde kunne skaffe inntekter nok til ophold for sig selv og den store barneflokk, hvorav ingen dengang var selvhjulpne. Hun formådde imidlertid på en sjelden måte å få liv og fart i forretningen, den blev stadig utvidet og er nu en av de største i Stavanger, og efter sakkyndiges utsagn, en av de best utstyrte og største i sitt slag i hele landet. Samtidig hermed har hun tatt sig slik av sine barn, at de alle nu er vel utdannet og i selvstendige stillinger eller optatt i forretningen, som vil bli fortsatt og drevet av dem.

Enkefru Leversen har visstnok aldri deltatt i det offentlige liv. Sin innsikt og arbeidskraft har hun ofret på forretningen. Men hun har dog altid ved godgjørenhet og offervilje lagt for dagen, at også almenvellet har ligget henne på hjerte.

Det er vår opfatning, at en offentlig påskjønnelse for fremragende dyktig virksomhet i vårt forretningsliv vil være på sin plass, en oppfatning som vi sikkert tror almindelig deles av befolkningen i Stavanger. Vi tør derfor herved henstille til Dem velvillig å ta denne sak under overveielse.

Kristiania den 16de januar 1924.
Johan Gjøstein         Lars Oftedal

21. februar 1924 ble Sofie tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull. Medaljen ble overrakt i hennes hjem i Søregata 5 av daværende statsråd Lars Oftedal og stortingsrepresentanten Johan Gjøstein.

Berte Sofie Leversen døde i oktober 1928 etter et kort sykeleie, nærmere 80 år gammel. Hun er gravlagt ved Lagård gravlund.

Kilde & foto: Axel H. Leversen.


2016©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com