Mauritz Kartevold
(1833–1922)


Tekst: Erling Jensen
Mauritz Kartevold ble født 17. januar 1833 på gården Kartevold i Time kommune på Jæren. Han ble kalt Jærens Sokrates. Noen ukers omgangs- skole var alt han fikk med seg av formell utdannelse, men livet hans ble likevel fylt med bøker og kunnskap av alle slag.

Forfatter og journalist Theodor Dahl skrev at Mauritz Kartevold var en av de betydeligste menn som er født i Rogaland.

Ordfører i Sandnes
Kartevold leste sent og tidlig lovbøker, legebøker, natur- historie, geologi, religionshistorie og statsøkonomi. Fattiggutten fra Jæren ble etter hvert en meget kunn- skapsrik mann som Sandnes fikk stor nytte av. 

Kartevold var medlem av formannskapet i 16 år, og i seks av disse årene var han byens ordfører. Han beholdt vervet som forliks- kommissær i hele 24 år. Han startet mangfoldige virksomheter og var med i styret av banker og industribedrifter. Han var medlem av sunnhetskommisjonen og ble vei-inspektør. Han hadde også stor innsikt i lov og rett. Som 16-åring kunne han Norges samtlige 500 lover utenat. Dette førte han også inn i rollen som delegert politimyndighet.

Den Gyldne Regel
Mauritz Kartevolds liv var fylt av bøker som ga ham kunnskaper på så mange områder. Han hevdet offentlig at evig straff i helvete var i strid med Jesus lære. Han påpekte også at Den Gyldne Regel, Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg ikke bare kom fra Jesus, men at den fantes i forskjellige formuleringer i de fleste religiøse skrifter.

Vigsnes kobberverk
I begynnelsen av 1860-årene oppdaget Kartevold og fiskeren Torbjørn Brualand fra Sandnes kobbermalm på Karmøy. Vigsnes kobberverk var i sin tid det største og mest moderne i Nord-Europa. De fikk imidlertid ikke være med på industrieventyret da det ble uenighet mellom partene, og Kartevold og Brualand ble kjøpt ut av Antwerpen Gruveselskap.

Symbolske Uhr
Som urmaker laget Kartevold det berømte verdensuret, Symbolske Uhr. Dette var et mekanisk under som ble omtalt i flere av landets aviser og som senere kom på to verdensutstillinger, Chicago i 1893 og Paris, trolig i 1900. Ryktene spredte seg og folk kom langveis fra for å se på ur-fenomenet. Hans Symbolske Uhr forsøkte å anskuelig- gjøre etikken som en syntese av religion, vitenskap og filosofi. Etikken - å gjøre det gode - ble essensen av hans livssyn. Det ble også hans varemerke, som han levde etter og som han ble mobbet for i sine siste 30–40 leveår. Han mente at etikken var selve kjernen i og hovedmeningen med alle verdensreligioner. 
 
Fred på jorden
Mauritz Kartevold var overbevist om at så snart religiøse ledere begynte å samtale, ville de forstå sitt etiske fellesskap og ikke lenger finne det nødvendig å fortsatt bekjempe hverandre med krig og misjonsvirksomhet. Det skulle ta hundre år før deler av verden kom til den samme erkjennelse som Mauritz  Kartevold forstod allerede i 1880- og 90-årene, nemlig at en forutsetning for fred på jorden var at det ble fred mellom religioner.

Mauritz Kartevold døde 26. januar 1922. Ved åpningen av Kulturhuset i Sandnes i 1999 fikk plassen foran huset navnet
Mauritz Kartevoldsplass.

Kilde: Det skal komme en tid. Anne Lofthus Solheim, Rolf Erik Solheim. Wigestrand forlag 1999.

2019©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com