Einar Hedén
(1916-2001)


I 1988 mottok Einar Hedén A. Chr. Houens diplom for framragende arbeid med Gamle Stavanger. Foto: Ukjent.

Arkitekt Einar Hedén ble født i Stavanger 13. november 1916, og døpt i Stavanger domkirke 26. desember samme år. Foreldrene bodde da i Møllegata 81. Han vokste opp i Thomsahagen ved Solvang skole.

Hedén nærmet seg arkitekturen fra den kunstneriske siden, blant annet som teatermaler for Stavanger-revyer. Han gikk på Kunst- og håndverksskolen og debuterte som amatørmaler i 1945. Han hadde læreår hos arkitekt Valdemar Hansteen som ga Hedén sansen for den eldre arkitektur. I årene 1949 til 1951 studerte Hedén ved Statens arkitektkurs, nå Arkitekthøgskolen i Oslo.

Fra 1952 arbeidet han med by- og områdeplanlegging i Stavanger og Rogaland. Hans hjertesak var å få tatt vare på den eldre trehusbebyggelse, i en tid da både faglig og politisk interesse særlig var rettet mot totalsanering.
29. september 1951 fremmet han forslag om å sikre et småhusstrøk ved Kranen, og fikk Fortidsminneforeningen med i arbeidet. Det ble innledningen til en årelang kamp. Først 13. mai 1953 gikk bystyret med fire stemmers overvekt med på å gi
Hedén ett års frist (som riktignok ble overskredet) til å dokumentere at det var realistisk å bevare og rehabilitere et område på 33 trehus og to murhus. Et motforslag var å flytte en del gamle hus til Strømvig. 30. november 1956 vedtok bystyret å godkjenne planen.

11. september 1957 ble foreningen Gamle Stavanger formelt stiftet, med
Hedén som formann. Siden er området Gamle Stavanger blitt utvidet flere ganger og omfatter 154 hus (170 hvis en regner med det såkalte Rosenkilde- kvartalet).

I 1963 ble han reguleringssjef i Hetland kommune og deretter fylkesreguleringsarkitekt etter kommunesammen- slåingen i 1965. Da det i 1974 ble opprettet en stilling som byantikvar, var
Hedén selvskreven. Han gikk av i 1982, men var fortsatt engasjert, blant annet i rehabiliteringen av Nedre Strandgate 17 og 19 der Stavanger Sjøfarts- museum holder til. Han tok også initiativet til å rehabilitere Rosenkildehuset og plassen utenfor.

Gamle Stavanger, ved Einar
Hedén, er blant annet tildelt norsk arkitekturs hederspris, Anton Christian Houens Fonds diplom, og rehabiliteringen av Sjøfartsmuseet er tildelt Europa Nostras diplom. Einar Hedén ble også tildelt en lang rekke hedersbevisninger. Kongens fortjenstmedalje i gull. Siddisprisen i 1964, Aftenbladets kulturpris i 1971 og Stavanger bys kulturpris i 1982. Videre ble han i 1995 hedret av Stavanger næringsforening, og i 1996 av Sigval Bergesen d.y.`s Almennyttige Stiftelse.

Han gikk av som byantikvar i Stavanger i 1982, men var svært engasjert i byens utforming også etter den tid. Han ble ofte spurt om råd i byggesaker, og var også en populær foredragsholder.

Einar
Hedén, også kalt Gamle Stavangers far, har fått en plass oppkalt etter seg. Den åpne plassen mellom Øvre Strandgate 67 og Andasmauet har fått navnet Einar Hedéns plass.

Einar Hedén døde 20. august 2001.


2016©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com