Anders Olsen Svela
(1849–1921)


Anders Olsen Svela ble født 25. oktober 1849 i Bjerkreim. Han var gift med Karen Justine Anda som ble født 21. november 1844. Sammen fikk de tre barn, Ingeborg Ovidia, Nils, og Alexander Julius.

I 1873 var Svela ferdig med militærtjenesten ved Madlamoen i Stavanger. Samme året kjøpte han Breibakken 4 i Stavanger. Han anskaffet to hester, og firmaet Anders Svela Vognmandsforretning var en realitet. Huset hadde en grunnflate på 57 kvm, og i 1875 bodde det 13 personer delt på fire husholdninger der. Familien Svela besto da av fire personer, mens de andre i huset var leietakere. Svela utnyttet sin bolig maksimalt for å skaffe driftsinntekter til firmaet sitt.

Svela var kjent som en meget sparsommelig og nøysom person. Det fortelles blant annet at han red sine nyinn- kjøpte hester fra Moi til Stavanger for å spare jernbanefrakt. Men måten han drev firmaet sitt på ga resultater. I 1897 eide Svela fire eiendommer. Tre bolighus med en samlet grunnflate på 229 kvm og et samlet bygningsareal på 400 kvm til å drive sin virksomhet med hester og utstyr.

I 1916 hadde han 18 hester i stallen, og det fortelles at han i en periode hadde mer enn 30 hester. Det som de fleste stavangerfolk forbinder med vognmand Svela, er gjerne staskjøringen og spesielt bryllupskjøringen. De vakre landaulettene forspent med to hvite hester var i mer enn 30 år et fast trekk i bybildet.

Anders Olsen Svela døde 19. juli 1921, 72 år gammel. Etter hans død overtok sønnene firmaet i kompaniskap og drev det fram til 1939. Hans hustru
Karen Justine Svela døde 27.mai 1928. De er begge gravlagt på Lagård gravlund.

Bildet øverst på siden viser kongen i det han ankommer Domkirken den 5. juni 1925 i Svelas svartlakkerte landauer. Anledningen er innsettelsen av sokneprest I. C. Petersen som biskop i det gjenopprettede Stavanger Bispedømme.

2019©Erling JensenInnholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com