D/S Suldal


Bildet ble tatt 11. november 2011. Foto: Erling Jensen
D/S Suldal ble levert fra Stavanger Støberi & Dok i 1885. Fartøyet ble bygd i jern og fikk bygg nr. 10. Fartøyet var rigget som slupp og prisen var 22 000 kroner. Det ble kontrahert av Suldal Dampskibsselskab AS, Suldal.

Fartøyet ble demontert og fraktet med hest de to milene fra Sand til Suldalsosen, hvor det ble montert. Østen Underbakke fraktet delene fra Sand til Suldalsosen, og for jobben fikk han 300 kroner. Bare dampkjelen veide
tre tonn, og amtsingeniør Seierstad hadde forbudt Underbakke å kjøre kjelen over Kvæstadbrua. Men det var lite vann i Lågen på den tiden, så Underbakke kjørte over ved siden av brua.

13. august 1885 gjorde fartøyet første turen over Suldalsvatnet, men rutene startet først 20. august. Prøveturen var en stor dag. Folk gikk mann av huse for å se det tekniske vidunderet, som "gikk av seg selv". Noen steder ble fartøyet hilst med dundrende salutt. Fartøyet tok 135 passasjerer. Akter var 1. klasse, med plysjbenker til "de fine" og turistene. Bygdefolket holdt seg på 2. klasse forut under bakken hvor det var hengelampe, spyttebakke og vedovn.Suldalsvatnet i slutten av 1920-årene. Mennene er i ferd med å skjære is for å holde råken oppe for D/S Suldal. Foto: Ukjent.

D/S Suldal trafikkerte strekningen Nesflaten-Suldalsosen i mange år. Fartøyet gikk i rute i nærmere 100 år før båten ble overflødig. Etter hvert som biltrafikken økte ble det anskaffet to livbåter med påbygd dekk med plass til fire biler, som ble slept ved siden av dampbåten.

Suldalsdampen ble bygd om og endret flere ganger. Som ny fikk D/S Suldal installert en høytrykks-dampmaskin, som senere ble skiftet ut med en høg- og lavtrykksdampmaskin på 49 1⁄2 ihk. I 1953 ble dampmaskinen skiftet ut med en 60 hk Union semidiesel, samtidig ble overbygget ombygd. Ombyggingen kostet over 100 000 kroner.

Et nytt målebrev 25. august 1955 viste at drektigheten var 39,40 bruttotonn, 21,95 nettotonn og at kjennings- målene var 63,9 x 14,2 x 7,1 fot. Nå ble fartøyet registrert som innsjøfartøy, mens det tidligere var dampfartøy.

Høsten 1978 ble D/S Suldal overtatt av Foreningen Suldalsdampen. Det er en organisasjon som har til formål å ta vare på den gamle dampen, og få den tilbake slik den var da den begynte ruten på vannet i august 1885.2018©Erling JensenInnholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com