Obrestad fyr


Foto: Erling Jensen

Obrestad fyr ligger på Obrestad i Hå kommune i Rogaland. Fyret ble åpnet i 1873. I de 30 første årene fyret var i drift var lyskilden enkel oljebrenner med veke. I 1902 ble den skiftet ut med en petroleums glødebrenner som ga et langt sterkere lys. I 1916 ble fyret elektrifisert, og det ble montert tåkesignal på fyret. Fyrbygget er bygd i granitt mens de andre bygningene er kledd med eternitt.

Under
2. verdenskrig var fyret en del av tyskernes forsvarsanlegg. I området rundt fyret ble det bygd bomberom. Tårnet hvor fyrlykten står, ble brukt som vakttårn av tyskerne.


Foto: Erling Jensen

I årene 1949 og 1950 ble det bygd en ny fyrvokterbolig, samtidig ble fyret modernisert. I 1991 ble fyret automatisert og avfolket. I 1998 ble det fredet etter "Lov om kulturminner". Hå kommune kjøpte deretter fyret fra Kystverket 11. juni 2006, og i dag er fyrbygningen etablert som museum.

2015©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com