Kommedalsbåten


Svarttrost - 28 fot.

Fra starten foregikk produksjonen i et naust ved Tasta i Stavanger. Det ble bygd båter i både klink og kravell. I begynnelsen ble det produsert mest brønnbåter til fiskeridrift, men også snekker til fritidsbruk. Det ble også bygd rene lystbåter.

Kommedalsbåten ble utviklet og bygd av Torger Kommedal (1917-2002). Under 2. verdenskrig arbeidet han hos båtbygger Notvik, men i 1947 startet han sin egen bedrift. Han var ikke bare båtbygger, han laget også sitt eget verktøy, alt fra fres til sirkelsag. Han arbeidet til han døde 85 år gammel.


Det som kjennetegner en Kommedalsbåt er at den har såkalt panserhekk. Hekken på båten buer utover, og kan minne om baugen på en indianerkano. Kommedalsbåtene ble etterhvert et vanlig syn på fjordene, og den lett gjenkjennelige hekken fikk ganske snart betegnelsen Kommedalsrau.

I 1960 ble et nytt båtbyggeri tatt i bruk, og utover i sekstiårene ble anlegget videre utvidet med molo og skikkelig havn. I båtbyggeriet var det plass til å bygge tre båter om gangen. Det trengtes, for Kommedalsbåtene var veldig populære. På tross av at produksjonen nå gikk på "samlebånd", så var det likevel to års leveringstid på båtene.

Sønnene Birger og Theodor ble tidlig med på båtbyggingen. De stakk ned i naustet og hjalp til når de hadde fri fra skolen. Etter ferdig skolegang ble de begge båtbyggere sammen med faren. Birger drev først en periode med fiskeri, men så ble også han båtbygger. Nora, Torgers kone var også båtbygger, men på deltid. Hun var ekspert i å sette trepropper i naglehullene i skroget. Det var mange naglehull å proppe i et skrog, og hun kunne skryte av at ikke en eneste propp hadde falt ut på noen av alle de båtene hun hadde proppet. Theodor fortsatte båtbyggeriet, og hadde restaurering og reparasjon av båter som hobby. Theodor Kommedal døde i november 2015.


Alstein ble visstnok brukt som fiskebåt i Kvernevik. Den ble bygd i 1956 og var 26 fot. Motoren var en BMC 66 HK diesel. De senere årene ble den brukt som fritidsbåt, og hadde tilhold i Svankevigå. Alstein ble senket i 2014.

Foto: Erling Jensen


Båten het opprinnelig Bøgutt, og ble levert som selvbygge- prosjekt til en fisker som het Bø på Roaldsøy. Den er fra begynnelsen av 1970-årene, er 28 fot og motoren er en Marna M2. Nå heter den Svarttrost og ligger i Frogner- kilen i Oslo.


2016©Erling Jensen

Kilde: Tasta historielag.

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com