Hundvaag I


Foto: Erling Jensen

Hundvaag I ble bygd i 1939 ved Gravdal Skipsbyggeri og Trelastforretning, Sunde i Sunnhordland for rederiet AS Galei. Båten er bygd i tre og dimensjonene er 53,5 fot x 5,15 x 2,6 m. AS Galei var eid av bønder, og fartøyet ble laget for å føre passasjerer, kjøretøy og melk mellom Hundvåg og Stavanger. Båten gikk i rute mellom Steinkarkaien og Galeivågen. Det var brødrene Georg og Olav Lunde som var henholdsvis billettør og skipper ombord i mange år.

I 1965 overtok Stavanger kommunale ferjer rutedriften og utvidet fartsområdet til også å omfatte de andre byøyene. Hundvaag I fortsatte i denne farten frem til 1978. Da overtok private eiere og fartøyet gikk mest som lystbåt, men ble også brukt til småfrakt og til salg av juletrær.

I 1994 ble
Hundvaag I kjøpt av Arne Joakimsen og overført til en egen stiftelse. Dermed begynte en lang og grundig restaurering tilbake til det utseende og den innredning den hadde i 1953. Båten var ferdig restaurert i 2000.

Hundvaag I er nå en viktig del av aktivitetene på Engøyholmen kystkultursenter, og den er sertifisert for 55 passasjerer. Som ny fikk Hundvaag I installert en 1-cyl Wichmann, 50HK, type K, og denne motoren står fremdeles ombord.

2015©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com