Brødrene Olsen ASTekst: Erling Jensen
Brødrene Olsen ble etablert i Stavanger 13. juni 1911 med brødrene Gudmund Andreas Olsen (1876-1930) og Johannes Olsen (1886-1948) som innehavere.

Firmaet startet med skipsmegling, assuranse, havariagentur, og senere skipsrederi. Det første skipet var barken Bali som var bygget i Sunderland i 1891. Men skipet forliste på sin første tur utenfor kysten av Afrika.

Gudmund Andreas Olsen hadde praktisk og teknisk innsikt fra sin tid som skipsfører, vesentlig i fruktfarten på Vest-India. Johannes Olsen hadde teoretisk og bransjemessig innsikt fra sin praksis i et stort utenlandsk shippingfirma. De hadde begge sjømannsblod i årene. 

Deres far var seilskuteskipper J. C. Olsen, populært kalt Væni-Olsen, ettersom han i perioden 1880-1888 hadde vært fører for fullriggeren Væni. I 1894 var han skipper på barken Wilhelm Anton.


Brødrene Olsen kjøpte kaptein Knud Westlyes hus på Skansekaien, der firmaet innredet sine kontorer. Huset ses til venstre på bildet og ble i årenes løp atskillig ombygd. Huset ble revet i 1904. Foto: Ukjent

Da Gudmund Andreas Olsen døde av hjerneslag i 1930, trådte Johannes Olsen ut av firmaet. Gudmunds yngste sønn, Alf Gowart-Olsen (1912-1972), trådte inn og ble eneinnehaver av firmaet i 1932. Under 2. verdenskrig var han sjef for de frivillige troppene i Dirdal i Rogaland.Han ble arrestert i 1942 og sendt til Grini der han ble tillitsvalgt/personalsjef for 6000 fanger.

Fra starten i 1911 til 1921 ble det innkjøpt eller kontrahert 29 skip. Brødrene Olsen var dermed det nest største rederiet i Stavanger. Men så gikk det nedover, Brødrene Olsen gikk konkurs og måtte selge all sin tonnasje med stort tap i 1921. Men det ble dannet nytt aksjeselskap samme året, og i perioden 1924-1927 kjøpte firmaet tre nye dampskip.

I 1932 fikk rederiet ny sjef, nemlig Alf Gowart-Olsen. I 1939 beskjeftiget rederiet 106 personer. I 1951 beskjeftiget det 264 personer, fordelt på rederidrift, shipping, skipsmegling, skipsekspedisjon, spedisjon, og drift av reisebyrå. I tillegg til en rekke havari- og assuranseagenturer, handlet firmaet med med kull og koks. I slutten av krigsårene importerte rederiet kullforsyninger på vegne av Stavanger kommune for å sikre byens kullforsyninger. Firmaet representerte også utenlandske og norske forsikringsselskap.

Brødrene Olsen AS overlevde shippingkrisen i 1970-årene, men solgte tankskipstonnasjen. I 1973 eide rederiet fem skip. Etter Alf Gowart-Olsens død i 1972, overtok sønnene hans, først Gudmund Gowart-Olsen, og senere Carsten Gowart-Olsen. I 1978 ble det siste tankskipet solgt.

I 1980-årene fortsatte selskapet sitt engasjement innen skipsekspedisjon og linjeagenturer, forsikring og finansiering. I 1984 ble det igjen satset på shipping, og da innenfor forsyningstjenester til oljeproduksjonen i Nordsjøen.
Brødrene Olsen AS investerte i selskapene Stavanger Drilling 1 og Stavanger Drilling 2, som eide plattformene Henrik Ibsen og Alexander L. Kielland. Høsten 1995 ble det avsagt kjennelse i konkursboet til Brødrene Olsen AS. Dermed var siste kapittel skrevet i historien til et av Stavangers mest kjente rederier i vårt århundre.

Relaterte lenker: MS Kongshav

2018©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com