Gutten og fisken
(Riofisken)


Skulpturens opprinnelige navn er Gutten og fisken, men den ble etterhvert på folkemunne kalt for Riofisken. Skulpturen som er utført i betong er laget av Wilhelm Rasmussen (1879-1965).

Skulpturen ble opprinnelig kjøpt av Komiteen for Norges utstilling i Rio de Janeiro; og derav kommer også navnet Riofisken. Da Norges Varemesse ble arrangert i Stavanger 16. - 26. juli 1933, ble skulpturen gitt i gave til messen, som hovedsaklig fant sted i Bjergsted. Skulpturen ble etter messen gitt videre til Stavanger. Skulpturen ble stående foran hovedbygningen til denne ble revet, rundt 1980.

I 2011 var skulpturen i en kort periode plassert ved den midlertidige lekeparken på Holmenalmenningen. Da
lekeparken ble fjernet, ble Riofisken igjen anbrakt på kommunens lager.

Riofisken ved Holmenalmenningen.
Foto: Erling Jensen


Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com