Riska gamle kirke


Foto: Erling Jensen

Riska gamle kirke ligger på Hommersåk i Sandnes kommune. Den ble innviet 27. november 1877, og ble oppført av Nils Gard fra Talgje, som fikk 10 000 kroner for arbeidet.

Kirken er tegnet av arkitekt Henrik Nissen (1848-1915). Den har hatt flere ombygginger siden den sto ny, og lite av det opprinnelige interiøret er bevart. Glassmaleriene som er laget av
Emanuel Vigeland ble donert av Christian Bjelland i 1915. To malerier bak alteret viser "Jesus på korset" og "Den oppståtte Jesus". Bjelland ga flere donasjoner. I 1920 betalte han for innkjøp av kirkens første orgel. I 1924 sørget han for elektrisk oppvarming av kirken.

Kirken blir omtalt som en av kirkene av den såkalte Rogalandtypen, som i større eller mindre grad bygger på slottsarkitekt Linstows typetegninger. Den er fredet etter kulturminneloven.
Det er en gravlund i tilknytning til kirken.

Før kirken ble bygd måtte innbyggerne på Riska reise med båt til Stavanger for å gå i kirken. De brukte den gangen Frue kirke. Riska gamle kirke ble avløst av ny kirke i 1999, og brukes derfor bare ved spesielle anledninger. Venneforeningen for Riska gamle kirke har overtatt ansvaret for vedlikehold av kirken. Kirken fungerer i dag som arena for blant annet konserter og kulturkvelder.

I dag brukes Riska kirke i Amboltveien av innbyggerne.


2016©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com