Riska gamle kirke


Foto: Erling Jensen

Riska gamle kirke ligger på Hommersåk i Sandnes kommune. Den ble innviet 27. november 1877, og ble oppført av Nils Gard fra Talgje, som fikk 10 000 kroner for arbeidet.

Kirken er tegnet av arkitekt Henrik Nissen (1848–1915). Den har hatt flere ombygginger siden den sto ny, og lite av det opprinnelige interiøret er bevart. Glassmaleriene som er laget av
Emanuel Vigeland ble donert av Christian Bjelland i 1915. To malerier bak alteret viser Jesus på korset og Den oppståtte Jesus. Bjelland ga flere donasjoner. I 1920 betalte han for kirkens første orgel. I 1924 sørget han for elektrisk oppvarming.
Kirken blir omtalt som den såkalte Rogalandtypen, som i større eller mindre grad bygger på slottsarkitekt Linstows typetegninger. Den er fredet etter kulturminneloven.
Det er en gravlund i tilknytning til kirken.

Tidligere måtte innbyggerne på Riska reise med båt til Stavanger for å gå i kirken. De brukte den gangen Frue kirke. Etter Kirkedepartementets bestemmelse skulle Riska bli eget sogn fra den tid kirken ble vigslet og tatt i bruk. Men Riska måtte selv bære utgiftene med presteskyss. Dette gikk på omgang i bygda, med fire mann som rodde til Stavanger etter presten, og rodde ham tilbake igjen etter gudstjenesten.

Riska gamle kirke
ble avløst av ny kirke i 1999, og brukes derfor bare ved spesielle anledninger. Venneforeningen for Riska gamle kirke har overtatt ansvaret for vedlikeholdet. Kirken fungerer i dag som arena for blant annet konserter og kulturkvelder.

I dag brukes Riska kirke i Amboltveien av innbyggerne.


2018©Erling Jensen
Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com