Randaberg kirke


Foto: Erling Jensen

Arbeidet med å bygge Randaberg kirke startet tredje pinsedag 1845 under ledelse av den kjente kirkebyggeren Tønnes Gudmestad. Allerede sent på høsten i 1845 sto kirken ferdig.

Materialene til kirken ble fraktet med båt fra Arendal og videre til Vistevika. Også en del av materialene fra den gamle kirken som sto på Randabergfjellet ble benyttet. Kirken hadde den gang 460 sitteplasser og var 195 kvadratmeter.

Den gamle kirken på Randabergfjellet var fram til 1845 soknekirke for nordre del av Randaberg. Kirken er nevnt i skriftlige kilder fra 1300–tallet, men den er nok noe eldre. Den var sannsynligvis en stavkirke som var reist som et privat kapell eller kirkebygg for folkene på gården Randaberg.

Tegningene kirken er bygget etter er laget av Hans Ditlev Franciscus von Linstow. Det var den noe større Nærbø gamle kirke som ble bygd i 1834 som var modell for Randaberg kirke. Kirken fikk ikke varme før i 1890, men da ble det ble satt inn en ovn. I 1909 ble det montert ny ovn og skorstein, men dette ble byttet ut mot elektrisk varmeanlegg i 1944.
Sitt første orgel fikk kirken i 1897, men dette er senere blitt skiftet ut flere ganger.

Foto: Fotograf og årstall er ukjent.

Den nye delen av kirkegården ble innviet i 1982. Kirken var en av de første i landet som fikk montert over- rislingsanlegg i 1993. Kirken ble utvidet med 150 nye sitteplasser i 1978, samtidig som det ble bygd nytt bårehus og toaletter.

2017©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com