Vennenes samfunn gravlund


Foto: Erling Jensen

Vennenes samfunn gravlund som også blir kalt kvekergravstedet ligger i Øvre Haukeligata 39 i Storhaug bydel. Gravstedet ble tatt i bruk i 1855 under betegnelsen Karel Nymands Gaard Hetland.

Det var nemlig Carl Petter Nyman (1816–1891) som eide grunnen, og som senere lot kvekerne overta det området som i dag er gravlunden. I 1870-årene ble gravplassen omtalt i protokoller som Vennernes Begravelsesplads og Vennernes Begravelsesplads Hetland.

Ca. 270 personer er gravlagt på gravstedet, og rundt 170 graver er identifisert. Den første som ble gravlagt her var Halvor Dyring som ble gravlagt 9. juni 1855. Den neste var Guri Tastad som var hustruen til Elias Tastad. Hun ble gravlagt 16. juli 1855. I 1856 ble tre personer gravlagt, og i 1857 seks personer. 24. januar 1876 ble Asbjørn Kloster gravlagt. Samme dag sto det i avisen Stavangeren:

Asbjørn Klosters Begravelse foregik i dag paa Vennernes Begravelsesplads under Tilslutning af et næsten uoverskuelig Følge. Hr. Endre Dahl talte ved Graven.

Gravlunden er ca. 800 m2 og er en privat gravlund, men Stavanger kirkelige fellesråd har likevel forvaltningen av gravlunden. Det er også et kvekergravsted i Muségata som var i bruk fra 1821–1854.

2018©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com