Vennenes samfunn gravlund


Foto: Erling Jensen

Vennenes samfunn gravlund som også blir kalt kvekergravstedet ligger i Øvre Haukeligata 39 i Storhaug bydel. Gravstedet ble tatt i bruk i 1854 under betegnelsen Karel Nymands Gaard Hetland.

Det var nemlig Carl Petter Nyman (1816–1891) som eide grunnen, og som senere lot kvekerne overta det området som i dag er gravlunden. I 1870-årene ble gravplassen omtalt i protokoller som Vennernes Begravelsesplads og Vennernes Begravelsesplads Hetland.

Ca. 270 personer er gravlagt på gravstedet, og rundt 170 graver er identifisert. Den første som ble gravlagt her var Halvor Dyring som ble gravlagt 9. juni 1855. Den neste var Guri Tastad som var hustruen til Elias Tastad. Hun ble gravlagt 16. juli 1855. I 1856 ble tre personer gravlagt, og i 1857 seks personer. 24. januar 1876 ble Asbjørn Kloster gravlagt.
Asbjørn Klosters Begravelse foregik i dag paa Vennernes Begravelsesplads under Tilslutning af et næsten uoverskuelig Følge. Hr. Endre Dahl talte ved Graven.
(Fra avisen Stavangeren).

Paa Vennernes kirkegaard i Stavanger blev han lagt til hvile, baaret dit av mænd, som ved hans kjærlige arbeide var reddet fra drukkenskapen.
(Fra boken Det norske totalavholdsselskap 1859-1909).
Min tipp tippoldefar Anton Theodor Steinkopf (1824–1904) ble gravlagt her i 1904. Også hans bror Johan Peter Steinkopf (1811–1889) var kveker. Det er han Steinkopfstykket er oppkalt etter.

Gravlunden er ca. 800 kvadratmeter og er en privat gravlund, men Stavanger kirkelige fellesråd har likevel forvaltningen av gravlunden. Det er også et kvekergravsted i Muségata som var i bruk fra 1821–1854.

Kvekersamfunnet i Norge ble grunnlagt i 1818. Norske krigsfanger møtte utenlandske kvekere under Napoleonskrigene på begynnelsen av 1800-tallet og tok med seg troen hjem til Norge. Kvekerne var radikale, de var opptatt av pasifisme, og de sto i opposisjon til statskirken. Nasjonalt og internasjonalt har de vært opptatt av freds- og utviklingsarbeid. I 1947 fikk amerikanske og engelske kvekerhjelpe- organisasjoner Nobels fredspris. I desember samme år samlet kvekerne i Stavanger inn matvarer og klær, og en kolonne på tretti lastebiler dro til Hamburg i Tyskland for å hjelpe dem som led nød. Kvekerne er også liberale til homofili og ekteskap mellom to av samme kjønn.

2018©Erling Jensen
Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com