Hausken kirke


Foto: Jarle Vines


Hausken kirke er en langkirke som ligger ved Vikevåg sentrum i Rennesøy. Kirken er bygd i tømmer og sto ferdig oppført i 1857. Arkitekten var Christian Heinrich Grosch (1801-1865).

Orgelet ble montert i 1967 og er et Rieger-Kloss pipeorgel med 12 stemmer. Kirken har 230 sitteplasser medregnet galleriet.

Det har også vært kirker her tidligere. I 1327 skal det ha vært en stavkirke som ble revet i ca. 1660. Samme året ble en ny kirke oppført. Historien forteller også at en kirke ble bygd her i 1752, så Hausken kirke er trolig den fjerde kirken som er oppført på dette stedet. Kirken er eid av Rennesøy kommune.


2017©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com