Gand kirke


Foto: Bengt Nordbakken

Gand kirke ble bygd i 1978 og ligger i Juvelveien 4 i Sandes kommune. Byggverket er i betong og har 850 plasser. Arkitekt var Tonning og Øglænd arkitekter MNAL.

Kirken
er en arbeidskirke og soknekirke for Gand menighet. I tillegg til kirkerommet rommer kirken blant annet et bønnekapell, kontorfløy, to menighetssaler, ungdomssal, grupperom, kirkestue og barnas rom. I 2010 ble kirken totalrenovert utvendig og innvendig.

2016©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com