Askje kirke

Foto: Erling Jensen

Askje kirke er en langkirke som ligger på Mosterøy i Rennesøy kommune. Kirken er bygd i tre og sto ferdig oppført i 1846. Arkitekten var Hans Ditlev Franciscus Linstow. Orgelet ble montert i 1965 og er et Rieger-Kloss pipeorgel med seks stemmer.

I tilknytning til kirken ligger det to gravlunder, en ved kirkebygget og en øst for kirken. I samme området har det tidligere også vært kirker, men dette har man lite informasjon om.På gravlunden ved kirkebygget finner man graven til Elisabeth Edland (1869-1901). Allerede som 16-åring ble hun ansatt som lærerinne ved Vaula skole, men hun ble mest kjent for sine talegaver og hennes virksomhet innen avholdssaken. Sambygdingen Lars Ramndal skildrer henne slik:

"Ingen tala saka slik som ho. Når ho steig fram på talarstolen staut og vakker, som ho var, med strålande talegåver, sprakande vit og lune og med hjartans eld og glo for saka, laut sjølv den kalde tvilaren gje seg. Ho tala dialektfarga klangfull nynorsk. Emne for taler og foredrag tok ho frå ymse kjelder: Bibelen, natura, den gamle nordiske mytologien, eventyrskattane våre, song og bokheim, og ikkje minst frå dei storfelte greske segnene og heimssoga ... Tankane var friske, aktuelle og levande. Men mest hadde det likevel å seia, at det ho sa vart bore fram så kjenslevart og hjartegripande".

Foto: Erling Jensen

Elisabeth Edland døde av blindtarmbetennelse i 1901, midt under en møteserie i Bergen. Hun ble gravlagt under stor deltakelse på
Mosterøy. I 1903 ble det på hennes grav reist en åtte meter høy minnestein med en portrettmedaljong laget av Ambrosia Tønnesen.

2016©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com