Askje kirke

Foto: Erling Jensen

Askje kirke er en langkirke som ligger på Mosterøy i Rennesøy kommune. Kirken er bygd i tre og ble vigslet 6. oktober 1846 av biskop Jacob von der Lippe. Arkitekten var Hans Ditlev Franciscus Linstow.

Kirken fikk sitt første orgel i 1906. Det kostet 600 kroner og pengene fikk man ved innsamling. Organisten var den ni år gamle Nicolai Dirdal som var landets yngste organist. Han ble etter hvert en kjent musiker, og fra 1922 til 1970 underviste han i klaverspill og pedagogikk ved Musikkkonservatoriet i Oslo. Pianisten Kjell Bækkelund var en av hans mange elever. Han døde i 1991, 95 år gammel.
I 1965 fikk kirken nytt orgel, et
Rieger-Kloss pipeorgel med seks stemmer.

I tilknytning til kirken ligger det to gravlunder, en ved kirkebygget og en øst for kirken. I samme området har det tidligere også vært kirker, men dette har man lite informasjon om.På gravlunden ved kirkebygget finner man graven til Elisabeth Edland (1869–1901). Allerede som 16-åring ble hun ansatt som lærerinne ved Vaula skole, men hun ble mest kjent for sine talegaver og hennes virksomhet innen avholdssaken. Sambygdingen Lars Ramndal skildrer henne slik:

"Ingen tala saka slik som ho. Når ho steig fram på talarstolen staut og vakker, som ho var, med strålande talegåver, sprakande vit og lune og med hjartans eld og glo for saka, laut sjølv den kalde tvilaren gje seg. Ho tala dialektfarga klangfull nynorsk. Emne for taler og foredrag tok ho frå ymse kjelder: Bibelen, natura, den gamle nordiske mytologien, eventyrskattane våre, song og bokheim, og ikkje minst frå dei storfelte greske segnene og heimssoga ... Tankane var friske, aktuelle og levande. Men mest hadde det likevel å seia, at det ho sa vart bore fram så kjenslevart og hjartegripande".

Foto: Erling Jensen

Elisabeth Edland døde av blindtarmbetennelse i desember 1901, midt under en møteserie i Bergen. Hun ble gravlagt under stor deltakelse på
Mosterøy. I 1903 ble det på hennes grav reist en åtte meter høy minnestein med en portrettmedaljong laget av Ambrosia Tønnesen.

2018©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com