Adventkirken i Stavanger


Foto: Erling Jensen

Stavanger Adventkirke ligger i Timoteiveien 13 på Kristianlyst. Kirken ble oppført i 1978 i teglstein, og arkitekten var Alf Olav Søreide.

Menigheten ble stiftet 13. april 1894. Fra 1905 drev de virksomheten i Frimisjonens hus i Breibakken 40 og senere i Storhaug allé 4. I 1933 flyttet menigheten inn i Bergelandsgata 45, hvor de ble til 1978 da nåværende kirke ble tatt i bruk.

2015©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com