Tåkelurfabrikken i Skudeneshavn


I 1879 trådte en ny lov i kraft som bestemte at alle fartøyer større enn 25 bruttotonn skulle ha en mekanisk drevet tåkelur ombord. Før denne tid var bruk av flagg den vanligste måten å signalisere til andre fartøyer på.

I 1880 oppfant Ole Christian Hansen en hånddrevet tåkelur til bruk på skip. Denne ble kjent verden over som Hansaluren eller også Skudeluren. Hansen tok patent på denne 29. juli 1881. Tåkelur- fabrikken ble etablert ved den gamle dampskipskaien i Skudeneshavn og flyttet senere til Søragadå 53. Fra 1880 til 1960 ble det produsert og eksportert ca. 80 000 manuelle tåkelurer til hele verden.

Hansens tåkelur virker etter samme prinsipp som et orgel. På selve tåkelurfabrikken jobbet det 7-8 menn, i tillegg var det håndverkere i distriktet som leverte tjenester, eksempelvis smeden, kobbersmeden og skomakeren. Det ble produsert modeller som var 1,5 meter høye. Tåkeluren var først og fremst beregnet på seilskutene, men ble også benyttet til varsling av sandstormer, brann, og arbeidssignal for jordarbeidere. Tåkeluren fra Skudeneshavn har reddet mange liv på sjøen, og var påbudt på alle norske fartøyer frem til 1953. Fabrikken produserte også likkister.

Ole Christian Hansen ble født i Hombersund 16. juli 1850. Etter noen år som sjømann bosatte han seg som næringsdrivende i Skudeneshavn i 1874. Hansen solgte fabrikken i 1917, men de nye eierne drev den frem til 1960. Ole Christian Hansen døde 6. juni 1935.

Foto: Erling Jensen2018©Erling Jensen


Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com