Valbergtårnet


Foto: Erling Jensen

Valberget ligger 21 meter over havet, og her ble det i 1659 bygd et vakttårn av tre med klokke. Bygningen var en del av Stavangers forsvarsforberedelser, mot eventuelle angrep fra England.

Tårnet var et åtte-kantet tjærebredt tretårn i to etasjer. På 1700-tallet ble det malt rødt. Klokker Hans Smidt som døde i 1788 fortalte:

"På Valberget staar et vagttaarn øverst, gjort av bindingsverk og breder, og hvorudi en vægter holder hver nat vagt, dels for at slaa saa mange slag paa en klokke, der hænger i samme taarn, som seierverket i kirken slaar og timen er, dels for at se, om nogen ildebrand skulde paakomme, da men av dette vagttaarn kan se over den hele by."

I 1844 var det gamle tretårnet i så dårlig forfatning at det måtte avstives med trestøtter. Det ble da bestemt at det skulle bygges et nytt tårn. En av landets fremste arkitekter, Christian Heinrich Grosch fikk oppdraget. Stavanger Toldbod på Strandkaien ble også tegnet av ham.

Et slikt stort arbeide i stein var ukjent for murerne i Stavanger på den tiden, så det ble brukt ekstra lang tid før tårnet sto ferdig. Det nye tårnet ble reist mellom 1850 og 1853 like ved det gamle som ble revet. Det gamle tårnet lå på parkeringsplassen ved trappen som går ned bak Tårngalleriet. Det nye tårnet kostet 9000 spdl. (36000 kroner) og stod klart til innflytting 8. november 1853.

Fra 1854 og i mange år framover ble det spilt musikk i tårnet hver julaften og nyttårsaften.

I 1863 ble en fyrlykt flyttet fra Tungenes fyr til Valbergtårnet, og tårnet fungerte deretter som havnefyr i vinterhalvåret, helt fram til 1894.

I 1890-årene ble vaktplikten overført fra den militære borgervæpningen til seks fast ansatte vektere. Deres viktigste oppgave var å varsle brann. To tårnvekteren hadde fast plass i tårnet. Fire gatevektere meldte klokkeslettene og vindretningen med vektervers.

Den siste vekteren som arbeidet i tårnet het Tobias Sandstøl (1856-1945). Det var han som ga Torbjørn Egner idéen til skikkelsen Tobias i Tårnet i Kardemomme by. Tobias Sandstøl sluttet som vekter i 1922.


Under 2. verdenskrig brukte den tyske marinen tårnet som observasjonspost. Skråtaket ble bygd inne og det ble laget en vaktgang langs gesimsen og reist en loddrett signalmast.

Rivingen av tyskernes utbygg på tårnet begynte, symbolsk nok, den 9. april 1947. Samtidig ble taket tekket med kobber i stedet for svart skifer.

I 1952 foreslo den antikvariske bygningsnemnd å frede tårnet og bystyret sa seg enig samme år. Men saken sto i stampe helt fram til 1987. Da ble tårnet fredet av Miljøverndepartementet. 

I 1995 ble Valbergtårnet pusset opp. Valbergtårnet eies av Stavanger kommune og driften ligger under kulturhuset på Sølvberget. Valbergtårnet har besøksadresse Valbjerget 4.

I oktober 2018 begynte arbeidet med å restaurere taket på Valbergtårnet.


Foto: Erling Jensen

2018©Erling Jensen

Til hovedsiden

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com