St. Svithun skole

Foto: Erling Jensen

St. Svithun skole ble bygd i perioden 1917–1921 og grunnlagt i 1918/19 som Den kommunale Middelskole.

Prisen var stipulert til 700 000 kroner men regningen kom på 2,2 millioner kroner i 1921. Skolebygningen er bygget i granitt og mur, og ble tegnet av byarkitekt Johannes Thorvaldsen Westbye. Den er på 33 400 m2, og var klar til bruk i 1919. Formelt ble den overlevert kommunen 2. juli 1920. Fram til 1968 var navnet St. Svithuns skole. I dag heter skolen St. Svithun skole, uten "s".

En særskilt attraksjon på den nye skolen var et av landets første innendørs svømmebasseng. Dette hadde en noe ujevn drift de første årene. Men etter at det ble installert eget renseanlegg i 1938, ble driften permanent.Annonse 1923.

St. Svithun skole var egentlig en middelskole. Men i perioden 1920–1927 ble det også drevet gymnas. Denne virksomheten ble tatt opp igjen fra 1939. Fram til 1968 var det både middelskole, (fra 1941 ble betegnelsen realskole), og gymnas med engelsk- og reallinje i bygget.

Fram til 1953 holdt Framhaldsskolen til på St. Svithun skole. Det gjorde også Stavanger Handelsgymnasium, som ble etablert i 1921. Denne skolen fikk ha lokaler her helt fram til 1957. Da flyttet handelsgymnaset til nytt skolebygg i Møllegata 40, nåværende St. Olav videregående skole.

Fra 1942 til 1945 var skolebygget okkupert av tyskerne. En tunnel som går fra skolen og til Lagård gravlund ble bygd av tyskerne. Mer om denne tunnelen kan man lese om i romanen Charles.

Hetland Realskole fikk plass i skolebygningen fra 1945 og fram til 1959. Retz og Renbergs realskole og gymnas drev ettermiddagsundervisning i flere år. Den tekniske fagskole og Rogaland Fylkeshusflidskole hadde også undervisning ved skolen i en lang periode. Dessuten holdt Vestlandske skolemuseum til på loftet fram til 1956.

Skolen er oppkalt etter Stavanger by's skytshelgen, St. Svithun, en tidligere biskop i Winchester i England. Denne biskopen var visstnok en særdeles god mann som etter sin død ble helgen i den katolske kirke. En statue av St. Svithun er plassert i en nisje over hovedinngangen i skolegården. Statuen ble utført i 1985 av kunstneren Tore Bjørn Skjølsvik.


Foto: Erling Jensen

En minnetavle over tidligere elever som falt under annen verdenskrig henger ved inngangen i første etasje. Skolens fane har motiv av helgenfiguren St. Svithun på forsiden, og mottoet Felles yrke livets lov på baksiden.

En av jernmennene i kunstverket Broken Column står i et av klasserommene på skolen.

I juli 2005 ble det godkjent rehabilitering av St. Svithun skole. 29. november 2007 ble den ferdig rehabiliterte skolen offisielt åpnet. Rehabiliteringen kostet 105 millioner kroner. Under rehabiliteringen ble Johannes skole og Stavanger Arbeidsskole for Gutter brukt som skolelokaler.

Pr. 2007 hadde skolen 40 ansatte og 327 elever fra tilsammen 42 nasjonaliteter. Skolen ligger i Vikedalsgata 11 i Storhaug bydel. Bygningen er vernet.

2018©Erling Jensen
Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com