Strømvik bad

Foto: Erling Jensen

Stavanger kommune sørget for å brenne ned Strømvik bad før det fylte 100 år. Brannvesenet brukte bygget til brannøvelse 31. august 2013.

Tidligere lå et av byens offentlige badesteder i Strømvig. Dette var det første kommunale friluftsbadet i Stavanger. Da kaiene ble bygd og havnens trafikkmønster i sentrum var blitt forandret, ble det slutt på at vågale gutter stupte fra sjøhusene og svømte som fisker i vannet. Det var også badesteder i Banavigå, Svankevigå og lenger inne i Hillevågsvatnet. Derfor kom det vel med at byen fikk sin nye svømmestadion i Strømvig

Det var først ved åpningen av Strømvik bad 1. juni 1914, at byen fikk et bad som virkelig ble populært. Her ble det avholdt svømmestevner i et 25 meters basseng, og det sto også et ti meter høyt stupetårn ved badet. Det var kjønnsdelt bading og det kostet ti øre for barn og 25 øre for voksne å komme inn. I tillegg ble det anlagt et basseng på det stedet hvor Stavanger Roklubb i 1974 satte opp et klubbhus. Prisen for anlegget var ca. 50 000 kroner.

Strømvik bad i 1940-årene
Foto: Helge Gabrielsen

28. august 1930 var badetemperaturen ved Strømvik bad 18 grader, og denne dagen var det 1200 badende gjester! I 1930 var det Ole Hovland som var bademester, både han og familien bodde i leiligheten som lå i enden av gutte- badet. I 1950-årene var William Amundsen bademester.

I 1936 overtok Stavanger Svømme Club driften av Strømvik bad, og anlegget ble oppgradert med rutsjebane og sviktbrett for stup.

I 1938 ble badet modernisert og utvidet med to dekar. Stavanger Svømme Club  bekostet modernisering og bygging av ny konkurransebane. Bois Andersen ble ansatt som bademester.

I 1947 overtok Stavanger kommune eiendomsretten til Strømvik bad. Året etter ble omkledningsbrakkene flyttet fra Storhaug bad til Strømvik bad, hvor det også ble installert badstue.

I 1958 fikk Stavanger oppvarmet svømmebasseng på Gamlingen samt nytt friluftsbad i Godalen. Det betydde slutten for anlegget i Strømvik. Bassenget på land ble fylt igjen, og sjøbadet ble omgjort til en liten båthavn.

Fra 1969 hadde Stavanger Motorcycle Club og Stavanger Motorforening klubblokale i den ene delen av bygget. Den andre delen var kommunal bolig. Da boligen ble avviklet i 1995 leide Stavanger Motorcycle Club hele huset og fikk samtidig ansvar for vedlikeholdet.

I juni 2016 ble det anlagt ny brygge og en liten sandstrand på stedet.


I Bergen har man også et utendørs sjøbad. Nordnes sjøbad ble bygd i 1910 og har siden 1920 blitt drevet av Bergen kommune. Det er åpent hver sommer og er godt besøkt. Badet har et utendørs 25-meters oppvarmet salt- vannsbasseng. Nordnes sjøbad ligger i gang- avstand fra Bergen sentrum.

Det går ann om man vil...

Nordnes sjøbad
Foto: Erling Jensen


Les også NRK-Rogaland sin artikkel: -Forkastelig og historieløst!

Strømvik bad

Foto: Ragnheidur Drabløs


Foto: Byarkivet i Stavanger


Foto: Erling Jensen

2018©Erling JensenInnholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com