Strømvig

Foto: Ukjent

Strømvig ligger ved enden av Paradisveien på den sørøstlige spissen av Hetlandshalvøya. Navnet har sammenheng med Hillevågsstrømmen ved utløpet av Hillevågsvatnet. Strømvig ble innlemmet i Stavanger ved byutvidelsen i 1923. Det er anlagt tursti fra Strømvig til Breivig. I Strømvig finner vi blant annet Godalen videregående skole og Strømvik Kolonihage.

Reperbane
Handelshuset Køhlers reperbane lå i Strømvig, på østsiden av Hillevågsbukta. Den ble bygd i 1850-årene og var naturlig nok knyttet til virksomheten ved handelshusets eget verft i Hillevåg. Den skal ha vært i drift helt til i 1890-årene, lenge etter at handelshuset hadde gått konkurs. Reperbanen i Strømvig var også overbygd. Selve bygningen lå omtrent der hvor Strømvigveien går i dag.

Strømvik bad
Tidligere lå et av byens offentlige badesteder i Strømvig. Dette var det første kommunale friluftsbadet i Stavanger. Stavanger kommune rev bygningen i august 2013. Les mer om Strømvik bad her.

Strømvik kolonihage
Kolonihagen ble opprettet 17. april 1916 og ligger i et gammelt, vakkert kulturlandskap. Fjellskrentene her ble på slutten av 1800-tallet dekket med store mengder ballastjord fra seilskuter. Les mer om Strømvik kolonihage her.

Stavanger Kommunale Barnehjem
Stavanger Kommunale Barnehjem flyttet i 1937 til lokalene i Strømvig, en eldre villa oppført av kaptein Thomas Toft Middelthon i 1896. Navnet ble da endret til Strømvik barnehjem. Barnehjemmet ble flyttet til Lassa da den gamle villaen ble revet i 1980. En boligblokk ble bygget på tomten i 1987.


Strømvik barnehjem

I 1913 fikk Stavanger Roklubb sitt eget klubbhus i Strømvig. De holdt til her fram til år 2000 da de bygde nytt klubbhus ved Store Stokkavatn.

2018©Erling Jensen

Til hovedsiden

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com