Stavanger JernstøberiA/S Stavanger Jernstøberi, Lervig 13, kom i drift i 1899 med produksjon av ovner, komfyrer og annet støpegods, blant annet dampgryter til hermetikkindustrien.

I 1909 søkte bedriften patent på forandringer av sine vaffeljern for bedret bruk og vaffelkvalitet. Det var folk som tidligere var knyttet til Stavanger Støberi & Dok som sto bak etableringen av bedriften, blant annet brødrene Carl og Julius Clementsen.
Mange hevdet at det er gnistregnet fra dette støperiet som er opphavet til bydelsbegrepet "Varmen".Annonse 1910.

Stavanger Jernstøberi hadde eget kontor, lager og butikkutsalg i Sølvbergata. Deretter Nedre Holmegate 22, og senere Kirkegata 46.

I 1914 ble aksjekapitalen forhøyet til 72 000 kroner. Styret besto av Alfred Clementsen, Julius Clementsen, Hans Holgersen og Fredrik Schuman.

I årene frem til første verdenskrig var det omkring 40 mann i arbeid ved Stavanger Jernstøberi. 1. oktober 1946 ble bedriften slått sammen med støperiavdelingen til Rosenberg Mekaniske Verksted. Navnet ble da endret til Stavanger Støperi A/S.

2019©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com