Ole Blix
(1817–1888)


         
         Ole Blix                                               Franziska Blix

Cand. theol. Ole Blix ble født i Stavanger i 1817. Han studerte teologi og ville bli prest. På grunn av tunghørthet måtte han oppgi prestegjerningen. I stedet ble han medarbeider i W. C. Lønnings forlags- og kommisjonsbok- handel i Bergen. Men han lengtet hjem til fødebyen. Senere åpnet han egen bokhandel i Stavanger. Han var også redaktør i avisa Stavangeren en periode i 1850-årene.

I 1865-tellingen står Ole Blix oppført under yrkene "Cand. theol. Literat, Forlægger, Sildesalter". Han var gift med Wilhelmine Joachime Franziska Calmeyer (1826–1899) som var født i Kongsberg. De fikk fire barn sammen.

Blix oversatte flere franske og tyske teologiske verk, og han skrev flere bøker. Blant annet Bemærkninger over vennernes samfunds særegne anskuelser og skikke (1858), Skildringer af den fransk-tyske krig (1871–73) og Sundhetslære til folket (1876). Dessuten skrev han flere artikler i avholdsbladet Menneskevennen, som kom ut i Stavanger.

Mellom Rosendal og Egeland hadde han en landeiendom med gartneri. Området ble lenge kalt Blixastykket. I 1895 overtok stadsfysikus Wyller eiendommen. Han beplantet denne med grantrær. Senere ble dette strøket kalt Granli. Ole Blix har fått en gate oppkalt seg som går østover fra Rosenli.


Ole Blix døde 19. juni 1888 i Stavanger.

2018©Erling Jensen


Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com