Nytorget


Nytorget i 1959. Foto: Stavanger Byarkiv

Nytorget er en åpen plass øst for St. Petri kirke og ligger i Storhaug bydel. I gamle dager var dette området en del av Pedersdalen. Slakter Thore Idsøe kjøpte et stort areal her i 1830-årene. Området gikk deretter under navnet Idsøestykket eller Idsøemarkå.

På slutten av 1850-årene ble det anlagt et torg for handel og en oppstillingsplass for hester. I 1859 foreslo byens politimester at bønder som kom til Stavanger med hest og kjerre skulle henvises til den nye torgplassen. Særlig i forbindelse med sommer- og høstmarked var det et yrende liv på Nytorget. Da kunne det virkelig bli trangt om plassen. Senere hadde ingeniørvesenet et stort innegjerdet materiallager på Nytorget. 

Dette huset sto bak pølseboden. Bildet tok jeg i oktober 2004. Huset ble revet kort tid etter.
      
Foto: Erling Jensen

St. Petri skole lå der hvor Metropolis nå ligger. I 1850 gikk flere snekkere i byen sammen om å reise Møbelmagasinet, en stor toetasjes trebygning for produksjon og salg av møbler. Dette tiltaket ble ikke vellykket, og i 1856 kjøpte Stavanger kommune eiendommen og bygde den om til St. Petri skole. Skolen ble nedlagt på slutten av 1920-årene. Fra 1929 holdt politiet til i bygget som ble revet i 1960. I 1962 ble nytt politikammer ferdig, og fikk adressen Nytorget 1. Bygget ble modernisert i 1998 og 2003.

St. Petri skole

Rundt 1922 fikk Nytorget sin nåværende form, opphøyd med en solid steinmur mot Pedersgata. Deretter ble det tatt i bruk som buss-stasjon. I mange år gikk bussene til Dale, Høle, Forsand, Sirdalen, Madland, Gjesdal, og Hunnedalen herfra.

Under Nytorget var det toalettanlegg. Dette ble åpnet 23. november 1950. Stavanger Aftenblad skrev begeistret:

"Det nye underjordiske er et førsteklasses anlegg med det beste utstyr som kan skaffes, og inneholder urinal for 12 mann, toalettrom med 3 klosetter og 2 vasker for menn og 4 klosetter og 2 vasker for kvinner. Alt er topp kvalitet; teak-dører og vinduer, glasserte syrefaste leirfliser og dobbelt-brent porselen på vegger og golv, forkrommet kopper i ledninger, det beste som kan skaffes i sanitærutstyr og innramming i slepet skifer."

Etter at bussene forsvant, ble Nytorget brukt som drosjeholdeplass. Siden 1998 har Nytorget fått tilbake noe av torgfunksjonen ved at det fra mai til september arrangeres bruktmarked og annen salgsvirksomhet. 

I 1981 flyttet Rogaland kunstsenter inn i det store murbygget som har adresse Nedre Dalgate 4-6. Dette bygget ble oppført i 1906 som hovedkvarteret til forbruksforeningen Bikuben. Murgården som ble oppført over to tomter rommet blant annet kolonialutsalg, stort manufakturutsalg og et moderne bakeri. Det var på et vis Stavangers første varemagasin, og Bikubens hovedkvarter fram til 1971. Sentralkafèen åpnet her i 1955 og var i drift frem til 1970 da Snoopy Club overtok lokalene.

Etter den tid har 2. etasje gitt husrom til Stavanger viseklubb, Stavanger jazzklubb og diskoteket Snoopy. Bygget har også fungert som rutebilstasjon. Rogaland kunstsenter, Kunstskolen og Grafisk verksted overtok hele bygget i 1989. Nedre Dalgate 4-6 er en av Stavangers få store murgårder i Jugendstil. Bygget eies av Stavanger kommune.

Nedre Dalgate 4-6

Foto: Erling Jensen

I 2005 ble det fremmet en omstridt plan om å bygge parkeringshus under Nytorget, med påfølgende riving av flere vernede hus.

2016©Erling Jensen

Kilde: John G. Johnsen og Gunnar M. Roalkvam: Storhaug Bydelsleksikon, Mesi Forlag as 2001.


Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com