Magnus Vigrestad
1887 - 1957


Billedhuggeren Magnus Vigrestad ble født 12. august 1887 i Stavanger. Han laget en rekke kjente statuer i byen. Blant disse er statuen av Alexander L. Kielland som står på Torget i Stavanger.

Statuen ble avduket 6. mai 1928. Vigrestad hadde ikke fine nok klær til å kunne delta på avdukingen. Han fikk tilbud om å låne dress, men avslo med den begrunnelse at når han ikke var verdig til å komme i egne klær, så ville han heller holde seg borte.

Vigrestad var kjent for korrekt anatomi og naturtrohet. Han underviste mange elever, blant dem kunstmaler Reidar Berge. Han studerte ved Stavanger tekniske aftenskole fra 1903-1906 og ved Statens Kunstakademi under Christian Krogh og Gunnar Utsond.

I en periode arbeidet han ved Stavanger Støberi & Dok sammen med faren, Asbjørn Vigrestad.

Magnus Vigrestad omkom da han ble påkjørt av en lastebil i krysset Lagårdsveien/Kirkegårdsveien 1. desember 1957. Han er gravlagt på Lagård gravlund.


2016©Erling Jensen


Til hovedsiden


Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com