Johan Adam Köhler
(1781 - 1830)

Johan Adam Köhler ble født 1781 i Schlesvig i Sør-Danmark. Han var leder av en mølle i Strømvig, som Friedrich Petersen sto som eier av. Petersens kone, Anne Marie Boye Møller, søkte Johan Adam om hjelp etter at hennes mann døde. Da var hun bare 25 år gammel. Dette sa han ja til, og kontakten mellom dem ble svært så intim. Resultatet ble giftermål i 1813. 24. mai 1821 fikk de en sønn, Johan Mandius Köhler.

J.A. Köhler & Co. ble etablert i 1813 og ekspanderte raskt. Firmaet kjøpte stadig mer eiendom i Hillevåg, og i 1827 kjøpte Johan Adam Köhler et stort byhus med tilhørende hage i Laugmannsgata 7 i Stavanger sentrum. I nabobygningene (Nygata 3 og 4) fikk Köhler melbutikk og kontor. Han var engasjert i sildetransport på Østersjøen og han hentet salt på egne skuter. Disse het Den norske Klippe og Enigheten.


Laugmannsgata mot Sølvberggata. Mellom det store huset, Wiesehuset som ble oppført av
Friderich Petersen i 1797, og Bergehuset går Hospitalgata ned mot Klubbgata. Bildet ble tatt i 1900.

I 1816 anla Köhler et reparasjonsverksted for skuter i Østervåg. Det ble laget et steinkar med heisanordning, slik at skutene kunne legges på siden når de skulle kjølhales eller repareres på undersiden.

I 1820 var Köhler & Co. byens nest største skipsrederi.
Köhler kjøpte mer jord på Lagårdsveien i Hillevåg, og startet opp med eget gårdsbruk. I 1824 var Köhler kemner i Stavanger.

Johan Adam Köhler døde 9. august 1830, kun 49 år gammel.

Kona Anne Marie var nå blitt enke for annen gang. Hun hadde to sønner fra første ekteskap samt en sønn fra sitt siste ekteskap. Sønnene fra første ekteskap, Frederik Petersen og Peter Petersen, overtok driften av firmaet. Johan Mandius Köhler fra siste ekteskap døde i 1897. Anne Marie Köhler døde i 1852.

2014©Erling Jensen

Kilde: Stavanger byleksikon. 2008. Wigerstrand Forlag, Stavanger.

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com