Frue kirke
(Hetlandskirken)

Frue kirke ble innviet 1. oktober 1854 og ligger sentralt i Storhaug bydel. Den blir av mange også kalt Hetlandskirken, da den tidligere lå i Hetland kommune. Men dette har aldri vært et offisielt navn på kirken.


Foto: Georg Kjellerød/Østfold fylkes billedarkiv.


Frue kirke etter rehabiliteringen. Bildet ble tatt 7. februar 2013.

Kirken er oppført i tre, og har form av en treskipet basilika. Stilmessig er den en sjelden blanding av sveitserstil, nygotikk og senklassisme, som i årenes løp har gjennomgått en del endringer. Kirken ble tegnet av arkitekt Hans Hansen Kaas (1822–1885), og tømmeret kom fra Mandalstraktene. Byggekomitéen valgte premierløytnant Langberg til byggeleder. Men han døde kort tid etter. Som ny byggeleder ble det valgt byggmester Erik Johnsen. Han hadde med seg 15 tømmermenn og byggearbeidet startet tredje pinsedag 1853.

Frue kirke har to kirkeklokker, begge fra 1854 og de er støpt ved Stavanger Støberi & Dok. Kirkens glassmalerier er fra 1930-årene, laget etter Chr. Benneches utkast, og viser korsfestelsen, oppstandelsen og himmelfarten.

Bildet viser Klaus Alrik Feyling Hansen som maler med bladgull. Han var kjent for sine utsmykninger i kirkebygg. Bildet er utlånt av hans barnebarn Jørn Brekke.

Østsiden av kirken


Foto: Erling Jensen
Kirken er stor og vakker og med rike tre- dekorasjoner. Tårnet rager høgt og viser godt igjen i bybildet. Frue kirke har rundt 550 sitteplasser. Kirken brukes i dag ved konserter, bryllup, begravelser og som kirke for Stavanger International Church. Kirken ble restaurert i årene 1991-92; man tilbake- førte blant annet farvepaletten til den opprinnelige, men lot samtidig en del av ominnredningen fra 1902 synes.

       
Foto: Erling Jensen

Pr. oktober 2009 fremsto kirken som et bygg i forfall. 29. mai 2011 fikk jeg følgende melding fra kirkeverge Svein Inge Thorstvedt:

Rehabiliteringen av bygget er i gang. Fase 1 som omfatter alt utvendig ventes å være ferdig innen utgangen av sept. Fase 2, som omfatter brannsikring, el-anlegg og noe fysisk tilrettelegging er under planlegging. Forhåpentligvis kan vi ta dette neste år 2012.

Foto: Erling Jensen

Fra rehabiliteringen av kirken

Bildet ble tatt 2. juli 2011. Foto: Erling Jensen.

Hetland gravlund er preget av at en har bevart den gamle strukturen med rammegraver. Gravlunden har en innbydende, men en enkel utforming og vegetasjon. Sentralt på gravlunden finner vi et krigsminnesmerke til minne om de som falt under 2. verdenskrig. Gravlunden er på 11 000 kvadratmeter.

2018©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com