Stavanger Gasværk


Foto: Ukjent

Stavanger Gasværk ble bygd i 1865 etter initiativ fra den driftige gassverkdirektøren i Christiania, Oluf Andreas Løvold Pihl (1822–95). Pihl var født i Stavanger men dro fra byen allerede som 14-åring, og utdannet seg til gasstekniker og teknisk tegner i bygassens hjemland, England. Ingeniørstudiene fortsatte siden i Göteborg, før han ble tilsatt som direktør ved Christiania Gasværk i 1850.

50 års konsesjon
Pihl fikk konsesjon på 50 år, og verket som i alle år befant seg i Sandvigå, kom i drift i 14. mars 1866. Verket ble imidlertid overtatt av Stavanger kommune i 1899 for 220 000 kroner. Året etter kunne verket og byen notere seg for den laveste produksjonen og det laveste forbruket i hele Norge.

Ekspansjon
Men det forandret seg raskt; for i løpet av de neste ti årene økte antallet kunder fra 350 til 4500. Tilsvarende hadde elverket i byen bare 3400 abonnenter. I 1909 var blant annet godt over hundre gassmotorer i drift i byen, og i følge de historiske kildene produserte de samme motorene godt over halvparten av den energien hermetikkindustrien brukte. I 1937 var antallet gasskonsumenter nesten fordoblet, og 8360 kunder var koplet til rørledningsnettet, hovedsaklig i sentrum og i de eldre delene av byen.

Slutt i 1963
Leveransene fra byens gassverk opphørte i 1963, etter nesten 97 års sammenhengende energiproduksjon. Den aller siste direktør ved Stavanger Gasværk var Leif Madsen som etter nedleggelsen ble varabrannsjef i Stavanger.

2018©Erling JensenInnholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com