Fattigkirkegården i Stavanger

Fattigkirkegården


Fattigkirkegården. Foto: Statsarkivet i Stavanger.

Fattigkirkegården, også kalt Olafs Kirkegaard og Klevens Kirkegaard, ble tatt i bruk 15. juli 1698. Flere epidemier hadde tatt så mange menneskeliv at kirkegården ved Domkirken var overfylt. Fattigkirkegården lå i enden av dagens Haakon VIIs gate mot Olavskleiva.

I begynnelsen av 1800-tallet ble Fattigkirkegården bare benyttet til ”fattiglig”. Men da Domkirkegården ble beskåret på forskjellig vis, tok en Fattigkirkegården i bruk for vanlige ”agtverdige” folk. På gravplassens nordre side langs Kirkegårdstredet, fant man amtmann Erichstrups jordiske levninger gjemt og forlatt under en rusten malmplate. Graven ble da flyttet til Ladgård gravlund og satt i ordentlig stand.


Da agent Gabriel Skanke Kiellands hustru døde i 1818, ble også hun gravlagt på Fattigkirkegården. Kielland søkte ved den anledning stiftsdireksjonen om å få feste et større gravsted for seg og sin familie. Søknaden ble innvilget og arkitekt von der Lippe fikk i oppdrag å bygge en verdig inngjerding omkring gravstedet. Kiellandsfamilien brukte gravplassen i en årrekke. Den siste gravleggelsen fant sted da Jacob Kielland døde i 1863.

Fattigkirkegården ble sløyfet som vanlig gravplass i 1834 da Lagård gravlund ble tatt i bruk. Men Kiellands gravsted ble liggende som et taust minne like til 1937. Da ble gravrestene og gravsteinene flyttet til Ledaal, og gravplassen jevnet. I 1843 ble det funnet rester etter en av grunnmurene på en bygning som det har vært gjettet på kunne være en del av Olavsklosteret.

Foto: Erling Jensen

2015©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com