Gottfred Borghammer
(1909–2003)


Foto: Rogalands Avis

Gottfred Borghammer skrev en rekke bøker om sitt liv i Stavanger. Han ble født på Blåsenborg 13. april 1909, nærmere bestemt i Risbakken 9. Der vokste han opp med mor, bestemor og en tante. Han skrev i alt 17 bøker med mye lokalhistorie fra Stavanger. Flere av bøkene er selvbiografiske, og han ga de fleste av dem ut på eget forlag.

Hans mange observasjoner og personlige beretninger fra gamle dager, representerer et viktig tilskudd til den lokale historieformidlingen. I yngre år var han ivrig medlem av en rekke foreninger, blant annet Fredsforeningen og Stavanger Totalavholdsforening. Gjennom hans fortellinger møter vi flere kjente lokale skikkelser som har satt sitt preg på byen. Borghammer var interessert i skulpturer og litteratur, og han var opptatt av barns velferd.

Risbakken 9 ble bygget i 1865. Eier var Asser Halvorsen.  Pris: 300 Spesiedaler. I 1871 kjøpte Halvor Torgersen huset for 400 Spesiedaler. I 1883 ble det overtatt av Knud G. Kloster for 1900 kroner og var da omtrent uforandret. I 1895 oppgis målene i meter, nemlig 7,5 x 5,6 x 2,8.

I 1907 ble husets nye eier Dorthea Olsen. Hun betalte 2100 kroner, og synes ikke å ha foretatt noen endringer. I så fall må den uskyldige butikken hun drev være innredet av den forrige eieren.  I 1922 ble eiendommen overtatt for 7700 kroner av Marthe Olsen.

Borghammers barndomshjem, Risbakken 9.
Foto: Erling Jensen


I over 40 år drev han Borghammers byrå - et avskrivningsbyrå. Han begynte i de harde 1930-årene. Hit kom folk med attester, skjøter og dokumenter for å få dem avskrevet og kopiert. Dessuten laget han festsanger. Kopier av det meste lå i stabler oppe på loftet. Alle brevene. For han kastet aldri noe, ikke et eneste papir av verdi. 

Byråsjef Borghammer låste dørene for siste gang i 1970-årene da kopimaskinene hadde gjort sitt inntog, men da var han faktisk også luta lei hele virksomheten. 

I 1928 kjøpte han en av byens flotte aviskiosker med tårn og søyler. Kiosken sto like ved Victoria Hotel, og Borghammer kjøpte den av Narvesen for 125 kroner. Han sloss med strømledninger og transportører og satte omtrent byen på ende for å få kiosken fraktet til Rosendal og Ramsvik kolonihager, der kiosken uten tvil ble stedets severdighet. Kreativiteten minket ikke med årene, og idéene ynglet.

Gottfred Borghammer var en drivkraft for å få opp en rekke skulpturer i Stavanger. Han skjenket byen ti skulpturer, betalte og valgte dem ut selv. I Lendelunden, Storhaug skole, Kampen skole, Møllebukta og andre. 

Lars H. Lende sto alltid hans hjerte nær, og det var Borghammer som tok initiativet til, og var den drivende kraften bak Lars H. Lendes minnefond. Borghammer og dette fondet sto bak skulpturene i Lendelunden ved inngangen til Gamle Stavanger. Blant hans mange bøker handlet også et par om Lende.

Borghammer var med på litt av hvert gjennom sitt lange liv. I romaner og lokalhistoriske bøker, avisartikler og radiokåserier delte han sine opplevelser med et stort og interessert publikum.

Han skrev ned svært mye gjennom årene, tok vare på en mengde brev, notater og utklipp og følte det selv som en forpliktelse å gi dette videre. Skribent kalte han seg selv, og syntes betegnelsen forfatter var for pretensiøs. I en periode var han også løsmedarbeider i byens aviser. Skribentvirksomheten spente fra tilfeldige referatjobber til større artikler om tidens aktuelle temaer.

Lokalhistorikeren og skribenten Borghammer sovnet stille inn på Våland sykehjem 14. november 2003, 94 år gammel.

Borghammer hadde ingen familie da han døde. Han testamenterte alt han eide til kulturelle formål. Blant annet ble det gitt økonomisk støtte til utgivelsen av Stavangers byleksikon. Han fikk både Siddisprisen og Stavanger kommunes kulturpris. Stavanger kommunes kulturpris fikk han kort tid etter sin egen 90-års dag i 1999.

Borghammers park ligger ved Kampen skole og ble oppkalt etter Borghammer i 2004.

Utgivelser:
1938 - Slik går det (Propagandaskuespill i 4 små akter)
1941 - Fra spøk til alvor
1943 - Den som visste
1968 - Sistemann setter sluttstrek
1974 - Lende,n
1980 - Meninger om mangt og mye
1982 - Lende’n i storm og striregn
1983 - Pensjonist på interrail
1984 - Adle kan snofla
1985 - Stavangerske rariteter
1986 - Folk og forhold i Gamle Stavanger
1987 - To repriser
1989 - I et lite hus på Øvre Blåsenborg
1991 - Vekslende kår i unge år
1993 - Vandringen går videre
1994 - Mer spøk enn alvor
1996 - Fra fredens borg til krig og sorg

2018©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com