Web Stats

Varden kirke


Foto: Erling Jensen

Varden kirke ligger i Egersundsgata 11 i Storhaug bydel. Grunnsteinen ble lagt ned 16. april 1966 og kirken ble vigslet 7. november 1967.

Kirken er bygd i tegl, tre og glass. Det er 360 sitteplasser i kirkerommet og en menighetssal. Altertavlen er et teppe vevd av Else Marie Jacobsen i 1967, med kirkeåret som motiv. Prekestolen og døpefonten er bygd i tegl og tre, og er i samme stil som kirkebygget.

Orgelet ble bygd av Vestfold orgelbygg i 1967. Det hadde opprinnelig ni stemmer, men ble utvidet til 14 stemmer av Ernst Junker i 1999. Orgelet ble gitt i gave av et medlem i 1967.

To kirkeklokker fra Olsen Nauen Klokkestøperi i Tønsberg er plassert i et frittstående klokketårn med korssymbol. Den ene bærer innskriften Av Guds nåde til Guds ære. Den andre som ble gitt som gave, ble støpt i 1997 og bærer innskriften Komme ditt rike.

Grunnstensnedleggelsen til Varden kirke var et høytidelig øyeblikk. Bak står fra venstre domprost Christian Svanholm, Stavangers småkirkeprester Ivar Ramvi, Sigurd Matre, Monrad Jordal og Gunnar Hinderaker. Deretter disponent Per Gilsvik, som var leder av byggekomiteen og formann i menighetsrådet.

Foto: Stavanger Aftenblad

Varden sokn omfatter Midjord, Varden og deler av Storhaug. Menigheten driver barne- og ungdomsarbeid og har diverse kvinne- og misjonsforeninger knyttet til seg. I 1985 ble det bygd et menighets-/ungdomssenter og en barnehage i tilknytning til kirkebygget. Varden sokn er underlagt Stavanger domprosti.

I mai 2009 måtte kirken stenges midlertidig grunnet råteskader i bærende konstruksjoner.

Tidligere tilhørte Varden menighet St. Johannes menighet, men ble utskilt fra denne i 1956. Hetlandsmarken skole ble i 1933 kjøpt av St. Johannes menighetsråd og tatt i bruk som forsamlingslokale og senere som kapell.


2015©Erling JensenInnholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com