Skolebekken


Bildet ble tatt i 2012. Foto: Erling Jensen

Skolebekken lå i Stavanger og rant fra Breiavatnet til Østervåg og gikk ut i sjøen mellom Bispebryggen og Jorenholmen.

Bekken fikk i andre halvdel av 1800-tallet betydelig redusert vannføring, da Mosvatnet fikk et kunstig avløp til Hillevåg og ble tatt i bruk som drikkevannskilde. I middelalderkilder omtales den bare som bekken eller elva, så navnet Skolebekken er yngre. Navnet har trolig sin forklaring i Stavanger skole som lå i bakken opp mot Domkirkeplassen øst for Domkirken. Skolen ble revet i 1839, og en ny ble bygd på samme sted.

1600- og 1700-tallet var det to dammer knyttet til Skolebekken. På plassen utenfor Myhregården, omtrent der det i dag står en skulptur av et par sauer, var det også anlagt en dam. Folkene som bodde i nærheten, ble kalt dammafolket. Dammen kan ha vært brukt både for bleking av klær og som kverndam, mens dammene i Byparken var fiskedammer. Skolebekken har også vært brukt til vasking og skylling av klær. I sin tid var det også ålefiske i bekken. Ved kjøpet av Bispegården i 1810 fikk Det Stavangerske Klubselskab ålerettighetene i Skolebekken.

Hovedinnfartstedet til byen var tidlig på 1600-tallet ved steinbroa over Skolebekken ved Byparken. Her lå den såkalte konsumpsjonsboden, der det måtte betales avgift for varer som ble ført inn til byen. Denne avgiften ble opphevet i 1827. Det var videre en bro over Skolebekken ved krysset Hospitalgata/Klubbgata. På 1800-tallet var det også en del industri og håndverksvirksomhet langs bekken, blant annet fargerier. Skolebekken var fram til 1849 østgrensen for byen Stavanger. I dag er restene av Skolebekken lagt i rør i hovedsak under Klubbgata. Omtrent der hvor reketrålerne ligger ved Jorenholmen, kan man se utløpet fra skolebekken.

I forbindelse med arbeidet med den nye sentrumsplanen ble en rekke forslag og ideer presentert i desember 2013. En av dem var å ta i bruk skolebekken og lage en åpen kanal gjennom Klubbgata.


Foto: LINK Arkitektur AS og Alliance arkitekter AS


2018©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com