Monsen rederiet

Firmaet ble grunnlagt i 1812 av Gabriel Schanche Jonasen som flyttet til Stavanger fra Høyland på Jæren. Han bygde opp en flåte av mindre seilskip. I rederiets første tid gikk skipene for det meste til Østersjølandene med sild. Ved siden av skipsrederi drev firmaet også handelsvirksomhet og sildesalteri. I 1830-årene overlot grunnleggeren roret til sin nevø Jonas Schanche Monsen fra Tananger. Han førte firmaet videre i samme spor som sin onkel.


Gabriel Schanche Jonasen. Foto: Ukjent.

I 1864 overtok Jonas Schanches sønn Mons Gabriel Monsen ledelsen. Firmatradisjonene ble opprettholdt og ny virksomhet igangsatt. Mons Gabriel Monsen ble født i 1836 og var en av byens første dampskips- redere. Han var gift med Birgitte Tausan. Rederiets dampskip gikk for det meste i fraktfart på europeiske farvann. Monsen utvidet forretningen til også å omfatte skipsmeglervirksomhet. Han var også en av stifterne til Stavanger Sjøforsikringsselskap og Stavanger Støberi & Dok.


Barken Sjømanden og dampskipet Idræt begge tilhørende M. Gabriel Monsen. (Maleri av Lauritz Hansen).

Mons Gabriel Monsen var en habil og interessert amatørmaler, som i en rekke akvareller har skildret både seilskutetidens Stavanger og byens omgivelser. Han bodde i Olavskleven 26, og overtok i 1868 denne eiendommen fra skipper Carl Emil Fugleberg, som hadde bygd huset i 1865. Dette ble solgt til det Stavangerske Klubselskab i 1915, og Monsen flyttet til Egenesveien 30.

Da Mons Gabriel Monsen døde i 1896 overtok sønnen Georg Nicolay Tausan Monsen (1866-1926) rederiet og drev videre både med seil- og dampskip. Han hadde bred erfaring fra skipsmegler-kontorer i England, Frankrike og Nederland. 8. mai 1891 giftet han seg med Martha Berner (f. 1869). I Georg T. Monsens tid spesialiserte rederiet seg på fruktfart fra de spanske og portugisiske Atlanterhavsøyene til Nord-Europa.

Kontoret til Sverre Monsen på Stavanger Sjøfartsmuseum

Foto: Erling Jensen.

Den siste reder i firmaet var Sverre Monsen, som overtok etter farens død i 1926. Da Sverre Monsen overtok var det slutt på seilskipsfarten, men dampskipene gikk i europeisk og atlantisk fraktfart. Rederiets siste skip D/S Idræt ble solgt i 1954. Etter dette drev Sverre Monsen forskjellige andre former for shippingvirksomhet fram til sin død i 1977.

2016©Erling JensenInnholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com