St. Johannes kirke


Bildet ble tatt 29. april 2014. Foto: Erling Jensen

Grunnsteinen til St. Johannes kirke ble lagt 8. november 1907. Ca. 10 000 mennesker var møtt  frem for å bivåne grunnsteinsnedleggelsen. 15. desember 1909 ble kirken innviet.

Det var arkitekt Hans Jacob Sparre som hadde fått ansvaret for kirkens utforming, og byggearbeidet gikk stort sett greit, bortsett fra da korbuen styrtet sammen i 1908.


Da kirken sto ferdig i 1909, var det litt problematisk å bestemme hvilken stilart nybygget tilhørte, men mest hadde arkitekten hentet fra den romanske stil. Kirken er oppført i tegl og utvendig er den av grå granitt med flater av ru sementpuss. Kirken er en langkirke med midtskip og to lave sideskip.

Kirken har i dag 700 sitteplasser, men da kirken var ny hadde den 1150 sitteplasser. Altertavlen er skåret i eik av Valentin Kielland, med teksten "Jeg vil give eder hvile". Også  prekestolen er skåret i eik. Døpefonten er av kleberstein og åttekantet med sølvfat.

Foto: Erling Jensen

Det opprinnelige orgelet ble bygd av Olsen & Jørgensen Orgelfabrik i 1909 og hadde 23 stemmer. Det ble påbygd rundt 1963 av Landrogs Orgelfabrik. I mars 2010 sto det nye orgelet ferdig montert. Det har 37 stemmer og består av 2500 piper. Orgelet består av nytt og gammelt. De eldste pipene er fra kirkens første orgel og stammer fra 1909. I tillegg er det brukt en rekke piper fra Domkirkens gamle orgel fra 1941. Samtidig er også noen av pipene og alt det tekniske nytt.

Kirken har to kirkeklokker, en liten og en stor, støpt i 1908 av AS Bakklandet Støberi & Mek. Værksted, Trondheim.

I perioden 2007 til 2009 ble kirken restaurert. Restaureringskostnadene var 40 millioner kroner. Et minnesmerke over lærer Gabriel Olsen, og en statue av Johan Peter Lunde er plassert ved kirken. St. Johannes kirke ligger i Høgsfjordgata 8 i Storhaug bydel.

St. Johannes menighet ble utskilt fra St. Petri menighet 1. januar 1885. Frem til St. Johannes kirke ble bygd brukte menigheten St. Petri kirke.

Foto: Stavanger Byarkiv

2017©Erling Jensen


Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com