Hillevåg kirke

Foto: Erling Jensen

I de siste førkrigsårene ønsket flere i Hillevåg å bygge et nytt bedehus eller menighetshus. Krigen satte en stopper for den videre byggeplanlegging, men den fødte også en kirkering som holdt kirkeplanene varme gjennom krigsårene.

I 1948 presenterte arkitekt W. Hansteen en ambiøs plan for en kirke i Hillevåg. Men planen var så kostnads- krevende at den ble skrinlagt og aldri tatt fram igjen. Men ønsket om egen kirke i Hillevåg var så sterkt at i 1951 dannet man en egen småkirkeforening. Foreningen presset sterkt på for at Hetland kommune skulle innløse en tomt som i en årrekke hadde vært regulert til kirkebruk. Foreningens press ga resultater, og i 1954 kjøpte Hetland kommune den aktuelle tomten.

Lørdag 12. november 1960 la biskop Karl Marthinussen ned grunnsteinen. I grunnmuren ble det murt inn et skrin som inneholder korte historiske opplysninger om landet i 1960. Også en bibel, salmebok, tegninger av kirken og alle gangbare mynter på den tiden er lagt i skrinet. I oktober 1961 bevilget formannskapet 4000 kroner til kirkesølv.


Første byggetrinn ble vigslet 17. desember 1961. Andre byggetrinn ble tegnet av sivilarkitekt Erik Thesen og ble vigslet 28. mars 1993. Kirken har 240 sitteplasser. Kirken rommer menighetssal, kirkestue, sakristi/bønnerom, møterom, ungdomslokaler, kontorer og kjøkken.

Orgelet er bygd av Knut Kaliff. Det har 16 stemmer og ble innviet 12. mars 1995. I klokketårnet henger to kirke- klokker fra Olsen Nauen Klokkestøperi AS.

Hillevåg kirke før utbyggingen. Bildet er fra 1987.
Foto: Stavanger Byarkiv.


Før Hillevåg kirke ble bygd var Frue kirke soknekirke for Hillevåg.
Hillevåg kirke ligger i Veumveien 55 i Hillevåg.


2016©Erling Jensen


Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com