Stavanger Bybru


Bildet er tatt fra Tastaveden. Foto: Erling Jensen

Stavanger Bybru går fra Høgsfjordgata ved St. Johannes kirke over Strømsteinsundet til Grasholmen og Sølyst.

Navnet ble vedtatt i 1976, etter at navnet Strømsteinsund bru var blitt brukt om brua i planleggingsfasen. Vedtak om å bygge brua ble fattet i 1972. Arbeidet tok til i 1974 og åpningen skjedde fredag 30. desember 1977 kl. 15:00. i et forrykende uvær.


Foto: Erling Jensen


Det ble vurdert flere alternativer før valget falt på denne brutypen som ble den første moderne skråstagbrua i landet. Det var ikke det rimeligste alternativet, men den minst skjemmende i fjorden slik at utsynet mot fjellene i nord ikke ble ødelagt. Den ble videre valgt fordi den tilfredsstilte alle krav som ble satt i forhold til sjøtrafikken. Brua ligger svært værutsatt til, og det ble foretatt aerodynamiske forsøk i modeller for å komme frem til en løsning som sikret stabilitet. De første fire-fem årene var det bompengeinnkreving, noe som førte til store protester fra den stadig økende befolkningen i Hundvåg bydel. Ordningen ble avviklet foran kommunevalget i 1983.

Brua er bygd i betong og stål, av type skråstagbru med kasse, et tårn og to opphengte spenn. Seilingshøyden er 24 meter. Total lengde er 1066,6 meter, bredde 15,5 meter. Brua består av 24 spenn, det største er 185,5 meter. Konstruktør var Arne Selberg og Johs. Holt AS, entrepenør var AS Betong. Erik Ruuds mek. verksted hadde stålentreprisen. Brua er en del av fylkesvei 435, og er Rogalands lengste bru. Bybrua er vernet.


Foto: Erling Jensen

Trafikkavviklingen på brua er allerede overbelastet, men det foreligger planer om å bygge tunnel med mye høyere kapasitet enn brua, Ryfast, som vil avlaste bybrua for mesteparten av trafikken. Dette tiltaket skal også fjerne en del av gjennomgangstrafikken i Sentrum som oppstår spesiellt på grunn av pendlere til og fra Hundvåg.

Koordinater:
Lat/Lon: 58° 58" 10" N   05° 44" 53" E
UTM: Sone 32  Ø313063 N6541213

2019©Erling Jensen

Kilder: Statens vegvesen
              Stavanger byleksikon. 2008. Wigerstrand Forlag, Stavanger.Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com