Bakerbrygga


Bakerbrygga var opprinnelig en av de gamle bryggene som lå mellom sjøhusene i viken øst for Jorenholmen. Hetlands prestegård hadde naust og båtplass her. Bakerbrygga ligger i Verksgata, like ved MagasinBlaa.

Bakerbrygga var en sentral handelsplass på 1700- og 1800-tallet og kjent som Stavangers surmelkstorg. Hver lørdag formiddag kom bønder fra Åmøy og byøyene for å selge surmelk og mort. Stavanger Omegns Meieri, som etablerte seg ved bryggen, tok imot melkeleveranser fra Ryfylke og byøyene.

Stavanger Roklub hadde sitt utspring fra Bakerbrygga. Guttene som bodde nær bryggen lånte ofte robåt av Christian Nedland når de skulle
komme seg ut til badeplassene på Grasholmen, i Kvidavigå eller på Engøy. Det ble ofte kapproing, og det var slik idéen til en roklubb startet.

Sigbjørn Nedland hadde en tid butikk på østre siden av Bakerbrygga. På andre siden hadde Christian Nedland sin butikk som hadde adresse Nygaten 50. Hans far, Sigbjørn T. Nedland, var gift med Birgitte Sofie Olsdatter. Hun var søster til Svend Larsen sin kone Anne Olsdatter. Christian Nedlands butikk ble nok etablert før Svend Larsens, men de hadde stort sett samme opplegg. Begge hadde "sovesal" hvor bønder fra øyene kunne overnatte for ti øre pr. natt, ellers solgte de blant annet takpanner og kolonialvarer.

Kilder: Stavanger byleksikon. 2008. Wigerstrand Forlag, Stavanger.
            Albert Barstad.

2018©Erling Jensen
Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com