Kolonihagene i Stavanger


Egenes kolonihage. Bildet ble tatt i 2005. Foto: Erling Jensen.

Kolonihagene i Stavanger ble opprettet under første verdenskrig. Målet var å gi familier mulighet til matauk ved å stykke opp jordbruksjord i små utleieparseller. I løpet av 1916 og 1917 ble det anlagt til sammen 600 kolonihage-parseller. Ingen andre norske byer satset så mye på kolonihagene som Stavanger.Denne artikkelen kan lastes ned som PDF-fil og koster 50 kroner. Beløpet kan betales til kontonr. 3361.22.52071 eller Vipps 94497054. Når betalingen er utført, kan du sende melding om dette til erlingpost@gmail.com. Jeg sender da artikkelen til din e-post adresse.

2018©Erling Jensen


E-post: erlingpost@gmail.com