The Rooster


Eg har lenge hatt lyst te å skriva ein blues. Itte samråd me min psykolog har eg bestemt å offentliggjør verket:

I found a dead rooster in my garden
The rooster was dead in my garden
Oh yeah, I love the blues…

I found a dead garden in my rooster
The garden was dead in my rooster
Oh yeah, I love the blues…

The roosters head was red
The garden was in the head
Oh yeah, I love the blues…

Oh yeah, I love the blues…
Don´t step on my red shoes…
Oh yeah, I love the blues…


2016©Erling JensenInnholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com