Kagå

Der ligge du, din feide klomp
Uden hjerne, som ein aen homp
Foddle i kolestrol, og foddle i fett
Men vannari, snart bler eg mett!

2010©Erling Jensen


Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com

W e b d e s i g n: E r l i n g J e n s e n