CHARLES - roman


I boken følger vi Charles gjennom 1960- og 1970-årene. Handlingen utspiller seg i Stavanger som i 1960-årene var en av Norges fattigste byer. Overgangen fra barn til ungdom kunne være en utford- ring, spesielt i de miljøer hvor Charles hadde sin oppvekst.

Historien er ærlig og direkte og inne- holder både humor og alvor.Promo-video«For folk som har vokst opp samtidig med Charles er det mye troverdig gjenkjenning, og fortellingen er et bidrag til den lokale kulturhistorien.»
(Gunnar Roalkvam)

«Erling Jensen har skrevet en artig historie, retrospektivt – i en stil folk vil kjenne seg igjen i. Språket er forholdsvis uformelt og stilen er avslappet, for å si det mildt.»
(Commentum Forlag)

"Fantastisk god bok, så levende og fargerik, gleder meg til neste 😊"
(Audhild Våge, Hjellestad)Erling Jensen er født i 1956 i Stavanger. Han har gitt ut seks bøker og har skrevet artikler for aviser og andre publikasjoner.

Utgivelser:
Vis meg din gitar, og jeg skal si deg hvem du er. Allmennforlaget 2000.
Stavanger Støberi & Dok. Commentum Forlag 2008.
Ska sei!. Commentum Forlag 2009.
Ska sei!. Commentum Forlag 2015 (4. opplag og nytt design).
Charles - 60- og 70-årenes ville ungdomstid. Allmennforlaget 2015.
Verket - Fra seil til presse. Piren Forlag 2016.
Charles - Et sjømannsliv.
Allmennforlaget 2017.

Boken kan kjøpes her:
Piren Pub i Verksgata 9 i Stavanger.

Bestilling via post:

Boken kan bestilles via e-post:
erlingpost@gmail.com
Bestilling via SMS: Tlf. 944 97 054
Boken vil bli levert i løpet av 2-3 dager etter bestilling.

Bankkontonr.  3361.22.52071

Kr. 200,- + porto kr. 85,-
Husk å oppgi navn og adresse.

Utgiver: Allmennforlaget
ISBN 978-82-92084-01-4
Format: 14 x 22 cm
Antall sider: 145
Hard cover
Pris: 200 kroner
Porto kommer i tillegg