Hagltårnet


Foto: Ukjent.

Hagltårnet ble bygd av Stavanger Tinfabrik som lå i Ryfylkegata 45 i Storhaug bydel. Man spesialiserte seg på bly og blylegeringer og gikk i 1911 i gang med fremstilling av hagl.

Utstyret ble kjøpt brukt av Drammens hagelfabrik. Hagltårnet som var et 58 meter høyt jerntårn med et smeltehus på toppen, fremstilte dette produktet.


Smeltet bly ble helt gjennom en vibrerende sil. Blydråpene falt fritt 58 meter og størknet underveis. Haglet landet i et vannkar. Deretter ble de helt ut over glassplater, og etter bearbeiding og polering sammen med grafitti- støvblanding var de klar til bruk.

Det var lite brannmanskapene kunne gjøre da det brant i huset på toppen av tårnet 4. november 1930. Slangene rakk ikke opp, så de måtte bare se på at trehuset brant opp. Det nye huset ble bygd av jernplater.

5. februar 1937 skjedde det en tragedie, heisvaieren røk og Birger Madsen som betjente utstyret i tårnet falt ned og ble drept. Han etterlot seg kone og syv barn. Heisen var i dårlig stand. Den manglet hastighetsregulator og hadde rustne bremseanordninger.

I 1949 var fabrikken moden for fremstilling av enda et produkt. Da ble det startet med produksjon av kobberlegeringer. I 1950-årene begynte herme- tikkindustrien å ta i bruk esker av aluminium, og da omstille bedriften seg til produksjon av aluminiumslegeringer.


I 1970-årene ble haglproduksjonen lagt ned. Hagltårnet ble revet og tatt ned ved hjelp av en kran 23. juli 1974. Men kranen klarte ikke å holde igjen da tårnet tippet, og dermed brakk tårnet og falt over den ene fabrikkbygningen som fikk store skader. Ingen personer ble skadet.

2018©Erling Jensen


Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com