Bygningene som forsvant


Bygningen sto i byparken og ble bygd ca. 1880. Den ble kalt stabburet og ble revet i 1922 da musikkpaviljongen ble 
oppført. Foto: Stavanger Byarkiv.Axel Sømme's garveri ved Breiavatnet. Foto: Ukjent.


Huset ble oppført i 1615 av sokneprest Jonas Jenssøn. Fra 1773 ble det brukt som sykehus (Radesykehuset).
Alexander L. Kielland ble født her i 1849 og bodde her fast i perioden 1892–1902. Huset ble flyttet til
Dues vei
i 1906 og revet så sent som i 1980 av Stavanger kommune. Foto: Statsarkivet i Stavanger.Bjergsted ca. 1925. Foto: Ukjent.


Blaasenborg skole. Foto: Ukjent.


Disse husene lå på Torget. Byfogd Christensens hus til venstre.
Foto: Ukjent.


Børsen lå i Kirkegata 6 og ble oppført i 1878. Den ble revet i 1968.


Grand Hotel i 1934. Hotellet lå i Nedre Holmegate 10 og brant ned til grunnen 7. mai 1945. Foto: Ukjent.


Les mer om Hermes Canning her. Foto: Ukjent.


Hotel Nordstjernen hadde adresse Skagen 29 og ble etablert i 1898. Foto: Ukjent.


Banken og brannstasonen ca. 1910. Foto: Ukjent.


Kjeringholmen 1930. Foto: Ukjent.


Muségata 9. Villaen ble oppført i 1896. I murbygningen lå Løveapoteket som ble etablert i 1904. Begge bygningene
ble revet  i 1970. Foto: Ukjent.Norges Bank 1914. Bygget ble oppført som bolig for Ths. S. Falck i 1875 og revet i 1960. Foto: Ukjent.


Slakthuset på Fiskepiren. Foto: Ukjent.


Stavanger kommunale slakteanlegg på Kjeringholmen ble revet i 1993. Foto: Stavanger Byarkiv.


Stavanger stasjon i 1913. Bygget ble revet i begynnelsen av 1960-årene. Foto: Ukjent.


Undergangen åpnet 16. mai 1961. I stedet for å vedlikeholde, valgte Stavanger kommune å fjerne den i 2005. Foto: Ukjent.


Torget i 1970. I dag er dette et åpent folketomt sted. Foto: Ukjent.


Posthuset ble revet i 1974. Foto: Ukjent.


Urgata i 1895. Dette var en viktig handlegate. Mesteparten av gata og bygningene ble revet da Torgterrassen ble bygd.
Foto: Ukjent.


Vindmøllen på Møllehaugen ble oppført i 1836 og revet i 1951. Foto: Ukjent.


Denne delen av Øvre Strandgate ble revet i 1960-årene. Bildet ble tatt i 1949. Foto: Dreyer Bok.


2019©Erling JensenInnholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com