Verksgata 31
Foto: Erling Jensen

Dette bygget sto opprinnelig på Torget, men ble revet og bygd opp igjen i 1852. Det hadde adresse Torvet 13 og ble kjøpt av Andreas Cederbergh som oppførte det i Verksgata 31 hvor det står nå. Huset ble kalt Worsegården og var modell for Skipper Worses hus i Alexander Kiellands romaner. Det lå like vest for dagens Burger King. I perioden 1859 til 1864 ble bygget benyttet av Misjonsskolen. Jacob Jacobsen Helvig (1844-1934) kjøpte huset i 1880 og benyttet det som lokaler for sitt rørlegger -og blikkenslagerfirma. Fra 1903 til 1960 ble bygget benyttet av forskjellige firma innen hermetikkproduksjon. Etter dette ble bygget leid ut til Esso som benyttet det til kontorlokaler. Odd Sven Kristoffersen kjøpte bygget i 2006.

Bygget brant ned og ble totalt ødelagt 28. mai 2014. Film av brannen kan man se her.
Juni 1938 var det også brann i bygget. Standards fabrikk, Preserving Co. Nor hadde brann i 3. etasje, men denne ble raskt slukket og skadene var minimale.

Tidligere beboere:
Endre Evertsen 1803-1814
Gabriel 
Schanche Kielland 1802-1803
Jakop Ulrik von Hoelfeldt 1794-1802
Gabriel 
Schanche Kielland 1782-1794
Anders Brinch Tybring 1773-1782
Lauritz Lauritzen Hilleman, Ide Kristine Seehusen og Axilia Kristine Skjelderup 1733-1773
Pernille Pedersdatter (Kras) og Hans Nils Buchhoff 1730-1733
Anne Margrete Jakopsdatter Smith og Peder Kortsen Høyer 1721-1730
Peder Isaksen Kras og Anne Margrete Jakopsdatter Smith -1721
Isak Isaksen Kras 1718-


Jacob Jacobsen Helvig tok borgerskap som blikkslager og kobbersmed i 1866. Det første verkstedet sitt hadde han i 1866 i Breigata. Han kjøpte Verksgata 31 i 1880, og i 1900 bygde han en tre-etasjes murbygning på nabotomten. I 1902 bygde han en fabrikk på Skadberg på Egerøy for produksjon av fiskeboller. Han startet hermetikkfabrikkene «Norwegian Smoked Sardines Co.» i sjøhusene bak Østervåg 47. Mot gata hadde han sin rørlegger- og blikkenslagerfabrikk. På Buøy hadde han også en filialbedrift for hermetikkproduksjon. Jacob J. Helvig var glad i å skrive vers og hadde en særpreget personlighet. Han var en av Stavangers betydeligste håndverksmestre.

Helvig ble født 24. november 1844 i Frue sogn. Han var sønn av en bødker, som døde bare 49 år gammel. Helvig var den eldste av fem sønner. Bare åtte år gammel begynte han i arbeid i Cederberghs reperbane, hvor han tjente seks skilling dagen. Fra han var 13 til 18 år var han i lære hos blikkenslager Henriksen. Arbeidstiden var fra kl. 05:00 - 20:00. Fra han var ganske ung hadde han tenkt å bli kunstmaler. I 1864 gikk han på Den Kgl. Norske Tegne- og Kunstskole i Kristiania.

Da Jacob J. Helvig døde 21. september 1934 var han enkemann og etterlot seg tre døtre. En var bosatt i Amerika, en i Bergen og en i Stavanger. Han var gift med Anne Justine (f. 1848). De tre døtrene var Jakobine Kristine (f. 1871), Johanne Marie (f. 1873) og Bertine (f. 1878).

Relaterte lenker:
Verksgata

2015©Erling Jensen

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com