Stavanger turnhall

Stavanger turnhall ligger i Musègata 4 og ble tatt i bruk 28. mars 1892. Arkitekten for bygget var Hartvig Sverdrup Eckhoff. Bygningen var den første i Rogaland som ble oppført for idrettsformål.

Stavanger Turnforening holdt til i bygget fra det ble oppført og frem til 1980. De flyttet da inn i nytt bygg i Rektor Oldens gate.

Foto: Erling Jensen


I 1891 ga Stavanger kommune gratis tomt og bygningen ble finansiert av banklån, bidrag fra Brænnevinsamlaget, og i tillegg obligasjoner og gavekort solgt av turnforening- en til innbyggerne i byen.

Bygningen fikk navnet Stavanger turnhall. Den ble også kalt Kongsgårdhallen, ettersom elevene ved Kongsgård skole i en årrekke hadde gymnastikk her.

Stavanger Turnforening solgte bygningen til Rogaland fylkeskommune som ga bygningen i gave til Rogaland Teater i 2003.

Bygningen har nå fått navnet Teaterhallen.

Foto: Erling Jensen

2016©Erling Jensen


Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com