Radesykehuset


Foto: G. Wareberg sitt arkiv. Statsarkivet i Stavanger.


I Kiellandshagen ble et lite hus oppført i 1615 av sokneprest Jonas Jenssøn. Han hadde kjøpt eiendommen ved nordenden av Breiavatnet, mot en årlig grunnleie til kronen. 29. november 1773 ble huset solgt til Stavanger Amt som opprettet Stavanger Amts Sykehus.

Stavanger Amts Sykehus
som ble kalt Radesykehuset hadde 30 senger. Virksomheten ved Radesykehuset opphørte i 1842. Pasientene ble da flyttet til Den Kombinerede Indretning og til det nye Stavanger Amts Sykehus, bygd i Bergelandsgata hvor Stavanger Tinghus står. Huset ble solgt til konsul Jakob Kielland i 1842, som bygde det om til bolig. Hans sønn Jens Zetlitz Kielland overtok huset i 1866.

I 1811 besøkte den danske statsministeren Chr. Reventlow Stavanger. Han skrev følgende om radesykehuset:
Jeg besaae Radesygehuset, i hvilket de Syge ikke siges at forpleies som de burde, fordi Physicus skal være for magelig, og sjelden see til dem. Der ere ogsaa ikkuns faa Patienter, og efter sigende skal Radesygen aftage og de fleste Tiider være venerisk.

Alexander L. Kielland
Alexander L. Kielland ble født 18. februar 1849 i huset som tidligere var Radesykehuset. Han bodde her fast i tidsrommet 1892-1902. Sigval Bergesen gikk inn for å frede Alexander Kiellands barndomshjem. Han fikk både Høyre og Aftenbladet mot seg. Lars Oftedal jr. hadde ikke noe behov for å frede minnet om farens argeste motstander.
I 1906 ble huset solgt på auksjon til bonde Peder Aarrestad som gjenoppførte huset i Dues vei 35. Året etter ble byens nye posthus bygd på tomta. I 1947 ble Dues vei 35 ekspropriert av Stavanger kommune til skoleformål. Fra cirka 1960 ble det gamle Radesykehuset og Kielland-boligen brukt som bolig for vanskeligstilte, før det i 1980 ble jevnet med jorda, og restene kjørt til bossplassen.


Les om radesyken her.

2018©Erling Jensen

Til hovedsiden
Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com