Myhregården


Tekst: Erling Jensen
Historien om Myhregården har røtter helt tilbake til 1796. Helge Hansen Myhre ble født det året, og det var han som etablerte fargeriet som senere skulle utvikle seg til å bli Myhregården.


Helge Hansen Myhre var en religiøs mann, noe som gjorde at han tidlig kom i kontakt med den kjente haugianeren og predikanten John Haugvaldstad. Helge begynte å arbeide i fargeriet til Haugvaldstad, men etter noen år startet han sitt eget fargeri.

Myhregården ble begynt oppført av hans barnebarn John Gabriel Myhre i 1897. Det var murmester Morten Mortensen som var ansvarlig for byggingen av Myhregården som ligger i krysset mellom Nygata, Østervåg og Klubbgata og ved Lars Oftedals plass i Stavanger.

Det har vært mange leietakere i Myhregården opp gjennom årene. I 1918 finner man musikkhandler Erling Næss. Også Alexander Nielsen drev musikkhandel og stentøyforretning i Myhregården. Videre finner man skomaker Karlsen, slakter Theodor Haga, og fru Bertha Frøiland som drev papirhandel. John G. Myhres dampvaskeanstalt og strykeri er selvfølgelig også med.

Byretten i Stavanger hadde tilhold i bygget frem til 1952 da de flyttet inn i det nye Tinghuset. Samme året ble Norges Brannkasse leietaker i bygget, og i 1966 kjøpte de Myhregården. I 1984 fusjonerte Norges Brannkasse med Norske Folk og selskapet fikk navnet UNI Forsikring. Myhregården fikk da navnet UNI Gården. Tidligere ble bygget også omtalt som Myhrehuset.2017©Erling Jensen


Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com