Musikkpaviljongen

Foto: Erling Jensen

I 1915 ble det avholdt en arkitektkonkurranse for utforming av en musikkpaviljong i byparken i Stavanger. Arkitekten Erling Nielsen og hans assistent Johan Stølan i Kristiania gikk seirende ut av konkurransen med utkastet Netop, som dannet grunnlaget for paviljongen som ble bygget.

I september 1920 ble Erling Nielsen (1877–1943) ansatt som Stadsarkitekt i Stavanger, der han blant annet tegnet Filmteatret og Kampen skole.

Paviljongen er en oktogonal, søylebåren konstruksjon i natursten, med valmet, enkelt tak. Smijernsgelendrene var ikke med i arkitektenes konkurranseutkast, og er nok påvirket av annenpremieutkastet Mon Plaisir, utformet av arkitektene Morgenstierne & Eide. Klebersteinsøylene ble levert av Stavanger stenhuggerier.

Musikkpaviljongen ble innviet 17. mai 1922 med konsert av Kommunekorpset. Den ble sist rehabilitert i 2006.


Dette lille huset som sto i byparken ble oppført til landsregattaen i 1868 og ble kalt stabburet. Det ble revet i 1922 da musikk- paviljongen ble oppført. Foto: Stavanger Byarkiv.


2018©Erling Jensen


Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com