Mauritzengården


Svend Mauritzen var fabrikkeier og drev såpe- fabrikken Mauritzens Sønner AS. I 1904 kjøpte han eiendommen som hadde adresse Provste- bakken 2 av enken madam Serine Wesnes som tidligere hadde drevet Wesnes hotell her.

Eiendommen ble kjøpt for 35 000 kroner. Det gamle huset som hotellet lå i ble bygd i 1819 av dansken Niels Christian Jespersen. Hans kone og senere døtrene drev Jespersens Hotel videre etter at dansken døde. Dette ble senere Wesnes hotell.

Hotellet ble revet og Mauritzen fikk arkitekt
Torgeir Alvsaker til å tegne den flotte murbygningen i jugendstil som sto ferdig i 1905. Svend Mauritzen døde samme året, og hustruen Kirsten Mauritzen ble eier av gården. Bygningen er tre etasjer høy og bygd i rød tegl.

Protestene var mange, da naboene mente at bygningen ble for høy. Men før myndighetene rakk å behandle saken så var allerede murgården ferdigstilt. Bygningen ble godkjent, men en lignende disposisjon kunne ikke for fremtiden påregnes ble det advart.

Foto: Erling Jensen

Mauritzengården har i dag adresse Kirkegata 12 og inneholder butikklokaler, kontorer, lager og pub. I toppetasjen er det en leilighet på 110 kvadratmeter.


2018©Erling Jensen


Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.

E-post: erlingpost@gmail.com